Standpunten

Zoeken

Duurzaamheid

Werken aan duurzaamheid. Wij gaan een lokaal actieprogramma ontwikkelen met concrete doelen en een uitvoeringsagenda. In ‘Zutphen Energieneutraal in 2030'worden de ideeën die er al zijn gebundeld en uitgebreid. De uitvoeringsagenda zal tot groei van werkgelegenheid en innovatie leiden en bijdragen aan een gezonder milieu en het terugdringen van de opwarming van de aarde.

Lees verder

Inkomen

Werken aan inkomen. Om kinderen uit de armoede te halen is meer nodig dan we nu doen. Wij willen daarom dat er een plan van aanpak ontwikkeld wordt met als doel binnen acht jaar de armoede onder kinderen sterk terug te dringen. Dit heeft bij de PvdA hoge prioriteit. In ieder geval zou elk kind mee moeten kunnen doen met sport, op schoolreisje mee kunnen, huiswerk kunnen maken, verjaardag kunnen vieren, voldoende kleding en eten moeten hebben, een fiets en een computer en in veiligheid op kunnen groeien. Daarvoor willen we dat Zutphen meedoet aan ‘Kindpakket’ en bij de uitwerking daarvan de kinderen zelf laten aangeven wat zij nodig hebben.

Lees verder

Kunst en Cultuur

Werken aan kunst en cultuur. De PvdA wil ruimte bieden aan broedplaatsen waar kunstenaars, ondernemerschap en cultuur samen komen. Het Koelhuis, het Walhallab, het Cellofestival, het Beethovenfestival, de World Press foto tentoonstelling: allemaal inspirerende voorbeelden. En dat is belangrijk om de geest van onze stad jong te houden. Het is daarom zaak kunst en cultuur voor meer mensen toegankelijk te maken

Lees verder

Mensen op achterstand

Werken voor mensen op achterstand. Wij willen dat de gemeente doorgaat met het investeren in de samenwerking tussen het onderwijs, de gemeente en werkgevers. We willen deze aanpak met partners verbreden naar een echte beweging, een werkbedrijf realiseren en nieuwe initiatieven ondersteunen. Gedoe bij werkgevers moet worden weggehaald en de gemeente moet zelf het beste voorbeeld geven. Door mensen te helpen bij de laatste stap om weer aan de slag te komen, helpen we mensen echt vooruit. Een baan hebben betekent meer zelfvertrouwen, een eigen netwerk, nieuwe dromen en kansen.

Lees verder

Onderwijs

Werken aan onderwijs. Wij willen dat de gemeente er, samen met partners, echt werk van maakt om hoger en specialistisch onderwijs naar Zutphen te halen. Dit hoeft geen hoofdvestiging te zijn. We kunnen beginnen met een nevenvestiging die sterk gekoppeld is aan één van de branches waar Zutphen en Warnsveld sterk in zijn. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding archeologie, een opleiding in de psychologie, een opleiding in de restauratie van monumenten, een hogere opleiding mode en dan gelieerd aan de modeacademie van het ROC.

Lees verder

Sport en bewegen

Werken aan sport en bewegen. De IJsselslag is een mooi zwembad, een duurzaam zwembad en een zwembad met veel minder chloor. Maar we missen een glijbaan en zijn voorstander van een buitenbad. Ook zijn wij is er een voorstander van om het bad op een andere, meer professionele wijze te beheren en de subsidie te verhogen. Door deze ingrepen kan het zwembad weer bloeien voor al onze inwoners.

Lees verder

Werkgelegenheid

Werken aan werk. Wij pleiten voor een wethouder arbeidsmarkt/onderwijs, die nauw samenwerkt met de wethouder economie. Zo kan de gemeente op tijd stil staan bij het ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en die vertalen naar het onderwijsbeleid. Goede aansluiting van arbeid en onderwijs levert Zutphen de vijver op waarin het voor werkgevers en werknemers goed zwemmen is. Wij zien grote kansen in de techniek, ICT, zorg, horeca, bouw en afvalverwerking.

Lees verder

Wonen

Werken aan stad en dorp . In Zutphen hebben ongeveer drieduizend personen met dementie te maken. Van de mensen met dementie woont zeventig procent thuis. Een dementievriendelijke gemeente maakt dus een groot verschil in de leefomstandigheden. In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving en maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De PvdA wil dat Zutphen een dementievriendelijke gemeente wordt.

Lees verder

Zorg

Werken aan zorg met aandacht. De gemeente moet doorpakken in de uitwerking van de nieuwe huishoudelijke ondersteuning. In de nieuwe opzet van de huishoudelijke ondersteuning staat de behoefte van de klant weer centraal en krijgen hulpverleners eerlijke arbeidsvoorwaarden en meer ruimte om hun werk goed te kunnen doen wordt er een einde gemaakt aan de marktwerking in de huishoudelijke hulp. De PvdA vindt dat de gemeente de knoop moet doorhakken, omdat klanten en huishoudelijke hulpen behoefte hebben aan duidelijkheid, zekerheid en stabiliteit

Lees verder