Duurzaamheid

Werken aan duurzaamheid. Wij gaan een lokaal actieprogramma ontwikkelen met concrete doelen en een uitvoeringsagenda. In ‘Zutphen Energieneutraal in 2030'worden de ideeën die er al zijn gebundeld en uitgebreid. De uitvoeringsagenda zal tot groei van werkgelegenheid en innovatie leiden en bijdragen aan een gezonder milieu en het terugdringen van de opwarming van de aarde.

Het klimaat verandert snel en ons menselijk handelen heeft daar invloed op. De verandering van het klimaat is niet iets dat ver weg gebeurt en geen betrekking heeft op ons. We merken de invloeden ervan bijna dagelijks om ons heen. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de uitstoot van CO2 baren ons grote zorgen. Ook wij in Zutphen en Warnsveld hebben een verantwoordelijkheid in het leefbaar houden van onze aarde, voor onszelf, onze kinderen en achterkleinkinderen. En daarom stellen wij een vooruitstrevend duurzaamheidbeleid voor met hoge ambities.

Onze gemeente heeft al een goede start gemaakt, bijvoorbeeld met de energiebesparende maatregelen in naoorlogse wijken; de toename van duurzaam opgewekte energie; de ondersteuning aan de Zutphense energiecoöperatie; de verbeterde scheiding van afval; de Wijk van de toekomst (gericht op het afkoppelen van het gasnetwerk) en Zutphen is inmiddels een fairtrade gemeente en werkt aan een energieneutrale IJsselkade. Nu moeten we doorpakken.

Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders