Zorg

Werken aan zorg met aandacht. De gemeente moet doorpakken in de uitwerking van de nieuwe huishoudelijke ondersteuning. In de nieuwe opzet van de huishoudelijke ondersteuning staat de behoefte van de klant weer centraal en krijgen hulpverleners eerlijke arbeidsvoorwaarden en meer ruimte om hun werk goed te kunnen doen wordt er een einde gemaakt aan de marktwerking in de huishoudelijke hulp. De PvdA vindt dat de gemeente de knoop moet doorhakken, omdat klanten en huishoudelijke hulpen behoefte hebben aan duidelijkheid, zekerheid en stabiliteit

Als het om zorg en ondersteuning van mensen gaat is een aantal uitgangspunten voor de PvdA belangrijk: zorg is dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig. In de eerste plaats betekent dit dat het vertrouwen in de cliënt of patiënt en in de hulpverlener centraal hoort te staan. Dat betekent dus ook dat we niet alles willen dichtregelen, af willen van de stopwatchcultuur in de zorg en de professional, met zijn of haar cliënt de ruimte geven om te werken aan de doelstellingen die men samen heeft geformuleerd. Het bevorderen van de gezondheid en de zelfredzaamheid zijn belangrijke doelen om na te streven.

Als het om welzijn gaat hanteert de PvdA de volgende uitgangspunten: bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang. Dit is in belangrijke mate preventief beleid. Met maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, het beperken van overlast en de aanpak van verloedering in buurten en wijken voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet.

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld om mijn

Meer over Harrij Hissink