Inkomen

Werken aan inkomen. Om kinderen uit de armoede te halen is meer nodig dan we nu doen. Wij willen daarom dat er een plan van aanpak ontwikkeld wordt met als doel binnen acht jaar de armoede onder kinderen sterk terug te dringen. Dit heeft bij de PvdA hoge prioriteit. In ieder geval zou elk kind mee moeten kunnen doen met sport, op schoolreisje mee kunnen, huiswerk kunnen maken, verjaardag kunnen vieren, voldoende kleding en eten moeten hebben, een fiets en een computer en in veiligheid op kunnen groeien. Daarvoor willen we dat Zutphen meedoet aan ‘Kindpakket’ en bij de uitwerking daarvan de kinderen zelf laten aangeven wat zij nodig hebben.

Armoede gaat tegen alles in waar de PvdA voor staat. Armoede gaat samen met angst, verdriet, stress, slechte gezondheid, schaamte en schulden. Minimabeleid is bedoeld voor het wegnemen van de ergste pijn van mensen bij armoede. Daarom staan wij voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum. Wel willen we voorkomen dat het minimabeleid hulpafhankelijkheid creëert of vergroot. Daarom werkt het minimabeleid wel zo dat mensen gestimuleerd worden om aan de slag te gaan en financieel zelfstandig te worden.

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld om mijn

Meer over Harrij Hissink