Werkgelegenheid

Werken aan werk. Wij pleiten voor een wethouder arbeidsmarkt/onderwijs, die nauw samenwerkt met de wethouder economie. Zo kan de gemeente op tijd stil staan bij het ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en die vertalen naar het onderwijsbeleid. Goede aansluiting van arbeid en onderwijs levert Zutphen de vijver op waarin het voor werkgevers en werknemers goed zwemmen is. Wij zien grote kansen in de techniek, ICT, zorg, horeca, bouw en afvalverwerking.

In de afgelopen vier jaar heeft het college van B&W, met flinke impulsen van de PvdA, fors geïnvesteerd in het verbeteren van de werkgelegenheid in Zutphen en Warnsveld. Dat was, is en blijft hard nodig. Het komt Zutphen niet vanzelf aanwaaien. Investeren loont. En daarom wil de PvdA doorgaan met het werken aan werk. Dat wil zeggen dat we bedrijvigheid in onze gemeente stimuleren, het vestigingsklimaat voor ondernemers verbeteren en blijven werken aan de bereikbaarheid. Net als het blijvend investeren in onze binnenstad, omdat die een belangrijke motor is van de plaatselijke economie.

De werkloosheid in Zutphen en Warnsveld is groot, te groot. Maar het hebben van werk is cruciaal: voor het zelfvertrouwen, het gevoel dat je ertoe doet, de emancipatie en het kunnen voorzien in het eigen bestaan. Teveel mensen ontberen de juiste opleiding of ervaring om aan de slag te komen. Heel belangrijk is daarom het vergroten van perspectief voor mensen door te investeren in om- en bijscholing.

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem