Onderwijs

Werken aan onderwijs. Wij willen dat de gemeente er, samen met partners, echt werk van maakt om hoger en specialistisch onderwijs naar Zutphen te halen. Dit hoeft geen hoofdvestiging te zijn. We kunnen beginnen met een nevenvestiging die sterk gekoppeld is aan één van de branches waar Zutphen en Warnsveld sterk in zijn. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding archeologie, een opleiding in de psychologie, een opleiding in de restauratie van monumenten, een hogere opleiding mode en dan gelieerd aan de modeacademie van het ROC.

We zien dat met name kinderen die op het VMBO en jongeren die op het MBO zitten, later problemen krijgen om mee te komen. Dit is voor de PvdA onacceptabel. De PvdA wil dat kinderen, ook in het onderwijs, worden aangemoedigd om te doen, na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. Kinderen, alle kinderen, verdienen het beste dat wij hen kunnen bieden. En daar zijn wij samen verantwoordelijk voor

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester