Door Marjolijn Moester op 1 juli 2016

Individuele studietoeslag studenten erg laag in Zutphen

De toelage voor studenten met een functiebeperking is in Zutphen €50, =. Om deze groep studenten goede kansen te bieden op onderwijs vinden wij dat de individuele studietoeslag omhoog moet. Wij hebben het college 4 vragen gesteld.

Tot 2015 hadden studenten recht op een studieregeling op grond van de Wajong (2010–2015) die 25% bedroeg van het wettelijke minimumloon. Deze studietoeslag kon aangevraagd worden bij het UWV. Door de komst van de Participatiewet is dit veranderd en kunnen studenten nu geen studietoeslag meer aanvragen bij het UWV, maar moeten zij naar de gemeente. De studietoeslag van de Wajong is vervangen door de studietoeslag van de Participatiewet (art. 36b Participatiewet). Dit moet worden aangevraagd in de gemeente waar de student staat ingeschreven.

De achterliggende gedachte van de studieregeling is dat het voor studenten met een functiebeperking lastig is om een studie te combineren met een bijbaan. De regeling biedt hiervoor een financiële compensatie.

De hoogte van deze compensatie verschilt per gemeente. NRC Handelsblad heeft hier onderzoek naar gedaan en concludeerde dat studenten uit Noordwijk, Lisse en Amsterdam €340,- krijgen terwijl studenten uit Leeuwarden slechts recht hebben op maximaal €42,-.

De toelage in Zutphen is €50, =. Om deze groep studenten goede kansen te bieden op onderwijs vinden wij dat de individuele studietoeslag omhoog moet. Wij hebben de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Wat u vindt van de hoogte van de individuele studietoeslag in Zutphen?
  • Wat u vindt van deze grote verschillen in studietoeslag tussen de gemeenten?
  • Gaat u hierop een actie ondernemen? En welke is dat dan?
  • Hoe hoog is het bedrag dat de gemeente Zutphen in 2015 heeft uitgegeven aan individuele studietoeslag?

Schriftelijke vragen PvdA over Individuele studietoeslag
Nrc_IndStudietoeslag20150701-2

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester