Door op 23 juni 2017

Werken moet lonen

Mensen die vanuit de bijstand een baan vinden moeten er meer op vooruit gaan. Dat voorstel doet de PvdA vandaag bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Als het voorstel wordt uitgevoerd, ontvangt iemand die vanuit de bijstand een baan vindt, een eenmalige participatiebonus van € 2.392. Ook mensen die niet direct een reguliere baan kunnen vinden, maar wel werken op een werkervaringsplaats, hebben recht op deze bonus.

Nu de economie aantrekt en er meer banen in de Stedendriehoek komen, ontstaan er kansen voor mensen met een uitkering om een baan te vinden. Helaas komt het dan voor dat mensen met een baan er nauwelijks op vooruit gaan. Bijvoorbeeld doordat het recht op inkomensregelingen, zoals de huurtoeslag, vervalt. Daarnaast heeft iemand die gaat werken, vaak hogere uitgaven, zoals reiskosten, kinderopvang en uitgaven aan werkkleding.

PvdA-Raadslid Frans Heitling: “Vooral in het eerste jaar dat iemand een baan vindt, komt een participatiebonus goed uit. Er is dan nog een klein verschil tussen het netto loon en de uitkering die iemand daarvoor had. Na een jaar hebben mensen meer werkervaring opgedaan, kunnen ze meer verdienen en is de participatiebonus niet meer nodig.” In de wet is ook vastgelegd dat de participatiebonus eenmalig is. Het is wél mogelijk om de bonus in verschillende tranches uit te keren, wat ook de voorkeur heeft van de PvdA.

PvdA fractielid Jasper Bloem: “Werken moet lonen. Niet alleen voor mensen die betaald werk vinden. Ook voor mensen voor wie een reguliere baan op korte termijn te hoog gegrepen is.” De participatiebonus is ook voor deelnemers aan een werkervaringsplaats. De voorwaarde is dat iemand voldoende meewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.

Het voorstel van de PvdA wordt besproken bij de Voorjaarsnota van de gemeente Zutphen. In de Voorjaarsnota worden de financiële kaders voor de volgende gemeentebegroting vastgesteld. Uitvoering van het voorstel kost 230.000 euro. Dat is een relatief laag bedrag op een begroting van 162 miljoen euro. De 230.000 euro is beschikbaar, omdat de gemeente extra middelen van het Rijk ontvangt. Bovendien kan de regeling zichzelf terugverdienen. Jasper Bloem: “Niet iedereen met een uitkering vindt een bonus een stimulans om te gaan werken. Maar als 20 personen met een uitkering wél meer gemotiveerd zijn en daardoor een baan vinden, verdient de verhoging van de participatiebonus zichzelf terug.”

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de PvdA-fractieleden Jasper Bloem (06-42786572) of Frans Heitling (06-30420710)

170623. Motie PvdA – Participatiebonus

170623. Persbericht participatiebonus