30 september 2017

Rode taart voor sociaal ondernemer Henk Hölscher

Op 30 september kreeg de directeur van Inntel Hotel Resorts Henk Hölscher en zijn medewerker Steli Ferreira een rode taart uit handen van Annelies de Jonge, PvdA wethouder.

Zij kregen de taart vanwege hun grote inzet om mensen met een arbeidsbeperking bij het bedrijf aan het werk te helpen. Henk stimuleerrt andere ondernemers door zijn kennis en ervaring te delen en mee te denken over het opheffen van de obstakels.

Henk Hölscher kan met recht een pionier worden genoemd als het gaat om het bieden van kansen aan mensen die het op de arbeidsmarkt zonder hulp en begeleiding niet redden. Ervaringen in zijn naaste omgeving en de visie dat de werkvloer een afspiegeling moet zijn van de samenleving waren volgens Henk reden om achttien jaar geleden de samenwerking te zoeken met Delta, de sociale werkvoorziening in Zutphen.
“Je moet er vooral voor zorgen dat de managers er een goed gevoel bij hebben. Zij moeten erin geloven. Iedereen heeft kwaliteiten. Alleen duurt het soms wat langer, voordat deze worden herkend.”

Voor Hölscher is de inzet van kwetsbare mensen de gewoonste zaak van de wereld: “Ons bedrijf is gewoon een afspiegeling van de samenleving”. De inzet van deze medewerkers heeft niet alleen een sociaal voordeel. Het versterkt ook de prestatie van het gehele bedrijf. Dat komt doordat er meer oog is voor een goede begeleiding het personeel en voor de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. Dat heeft een positief effect op de productiviteit van alle personeelsleden, niet alleen de mensen met een arbeidsbeperking.

Hölscher benadrukt wel dat goede begeleiding onmisbaar is om iemand blijvend aan een baan te helpen. Hölscher: “Ik kan wel roepen dat we het moeten doen, maar de managers op de vloer, zoals Steli Fereira, spelen hierin de cruciale rol. Zonder goede begeleiding heb je grote kans dat iemand na een half jaar weer thuis zit.”

De succesvolle aanpak van Hölscher valt niet alleen in Zutphen op. Hij wordt vaak om advies gevraagd, bijvoorbeeld door andere ondernemers of het Ministerie van Sociale Zaken. Hölscher: “Wat veel ondernemers over de streep trekt, is een verzekering voor het geval dat werknemers ziek uitvallen. Zeker voor kleine bedrijven is het financieel risico groot als een medewerker langdurig ziek wordt. Een verzekering tegen dat risico, een ‘no-risk polis’ inclusief het arbeidsrechtelijke deel, neemt de grootste belemmering weg om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.” En niet alleen voor mensen uit het doelgroepenregister, maar voor alle mensen uit de Participatiewet.

Daarom werken de gemeente, werkgevers, vakbonden, UWV en het Onderwijs samen om in deze regio een ‘no-risk polis’ te realiseren. Als wethouder trekt Annelies de Jonge daar hard aan. De PvdA-lijsttrekker noemt de toeleiding naar werk de grootste opgave voor Zutphen. De inzet van sociale ondernemingen zoals Inntel Hotels Resort Zutphen én een ‘no-risk polis’ zijn cruciaal om meer mensen aan het werk te helpen.

Pvda Zutphen Warnsveld deelt maandelijks een rode taart aan aan mensen die zich vrijwillig inzetten om de samenleving voor ons allemaal beter te maken.
Kent u nog iemand of een groep mensen waarvan u vindt dat zij ook wel een rode taart verdienen? Meldt dat dan even aan bij ons: fvdbreggen@planet.nl