Door Redactie op 29 juni 2014

Rode taart voor Stichting Leergeld

Afgelopen zaterdag ontving dhr. Donderwinkel uit handen van fractievoorzitter Harry Hissink een rode taart. Hij nam deze in ontvangst als coördinator van Stichting Leergeld. De PvdA gaat door met het overhandigen van een rode taart aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers om haar waardering uit te spreken voor wat deze mensen voor de Zutphense samenleving doen.

Zaterdag stonden wij naast de SP op de markt met een campagneactie. Om 11 uur kwam dhr. Donderwinkel op onze uitnodiging naar de PvdA-kraam.

Stichting Leergeld krijgt de rode taart voor hun werk om te voorkomen dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, sociaal worden uitgesloten.
St. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.
Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Contact met stichting Leergeld Zutphen:  info@leergeldzutphen.nl 

Eind september wordt de volgende rode taart uitgedeeld.

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie