Kunst en Cultuur

Werken aan kunst en cultuur. De PvdA wil ruimte bieden aan broedplaatsen waar kunstenaars, ondernemerschap en cultuur samen komen. Het Koelhuis, het Walhallab, het Cellofestival, het Beethovenfestival, de World Press foto tentoonstelling: allemaal inspirerende voorbeelden. En dat is belangrijk om de geest van onze stad jong te houden. Het is daarom zaak kunst en cultuur voor meer mensen toegankelijk te maken

Kunst en cultuur moeten beschikbaar zijn voor iedereen die ervan wil kunnen genieten. Kunst en cultuur dragen bij aan plezier, samenhang, gezondheid, meedoen, ontplooiing, kansen creëren en een aantrekkelijke stad. Ontzettend leuk en inspirerend zijn de kruisbestuivingen die wij zien ontstaan tussen kunst, cultuur en ondernemerschap. Dit bevordert de creativiteit en dat is weer belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Ook zien wij dat de kunst en cultuur en de zorg voor mensen elkaar beginnen op te zoeken. De successen van de Muzehof tonen ons dat kunst en cultuur een rol kunnen spelen in het bestrijden van eenzaamheid en stimuleren van ontmoeting.

Frans Heitling

Frans Heitling

Frans Heitling is van november 2017 tot mei 2018  interim-voorzitter geweest. Frans was jarenlang raadslid.

Meer over Frans Heitling