Sport en bewegen

Werken aan sport en bewegen. De IJsselslag is een mooi zwembad, een duurzaam zwembad en een zwembad met veel minder chloor. Maar we missen een glijbaan en zijn voorstander van een buitenbad. Ook zijn wij is er een voorstander van om het bad op een andere, meer professionele wijze te beheren en de subsidie te verhogen. Door deze ingrepen kan het zwembad weer bloeien voor al onze inwoners.

De betekenis van sport en bewegen is groot en wordt gelukkig in toenemende mate gezien en erkend. Sport en bewegen geeft mensen veel. En daarom is het geweldig om te zien hoeveel sportaanbieders er zijn in Zutphen en Warnsveld, met veel actieve vrijwilligers. Bijzonder is dat al veel van die sportverenigingen zich ook richten op bijvoorbeeld gehandicapten en ouderen. Sportverenigingen spelen steeds vaker een rol in het oplossen van het werkloosheidsvraagstuk van Zutphen en Warnsveld en nemen zelf initiatief bij de aanpak van misbruik van alcohol en geweld langs de sportlijn.

Onze sportverenigingen spelen op die manier een belangrijke rol in het welzijn van onze stad en ons dorp. Voor de PvdA staat vast dat een gezond sport- en beweegklimaat in Zutphen en Warnsveld moet worden onderhouden en bevorderd.

Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders