Door Jasper Bloem op 5 januari 2018

Triest bericht voor vragers en gevers huishoudelijke hulp in Zutphen

De PvdA betreurt het dat twee wethouders een draai hebben gemaakt en nu tegen hun eigen Collegevoorstel voor een nieuwe huishoudelijke hulp zijn.
Een nieuwe organisatie van de huishoudelijke hulp is hard nodig. We hebben de afgelopen jaren last gehad van zorgaanbieders die failliet gingen en huishoudelijke hulpen die na een tijdelijke aanstelling weer werkloos werden. Dat is ten koste gegaan van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg.

Het voorstel voor een nieuwe huishoudelijke hulp zorgt juist voor meer ruimte voor de hulpverleners om hun werk goed te doen. Het voorstel is een logische uitkomst van het raadsbesluit uit 2015 om de huishoudelijke hulp bij voorkeur bij organisaties zonder winstoogmerk te plaatsen. De besluitvorming over de huishoudelijke hulp is al eindeloos vertraagd. Klanten en hulpverleners blijven op deze manier in onzekerheid over de toekomst. De PvdA rekent erop dat het voorstel op korte termijn in de Gemeenteraad behandeld wordt, zodat partijen kleur kunnen bekennen: Doorgaan met marktwerking in de zorg of kiezen voor een organisatie die kwaliteit van de zorg voorop stelt.

Teken de petitie tegen de verdere vertraging afschaffing marktwerking in de huishoudelijke hulp

Bekijk ook  Stentor 5 januari 2018

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem