Fractievoorzitter.

Jasper Bloem

Financiën: begroting, bezuinigingen en voorjaarsnota; Ontmanteling Plein; WMO: toekomst huishoudelijke hulpen; Welzijn; verwarde personen;
Jasper Bloem

Over Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden gezien als last. Met mijn werkervaring bij gemeenten heb ik gezien dat de keuzes die we maken in de Gemeenteraad, het verschil kunnen maken in het leven van mensen.’

Ik ben sinds maart 2018 fractievoorzitter in de gemeenteraad voor de raadsperiode 2018 – 2022. Met Annelies de Jonge heb ik de onderhandelingen gevoerd over het coalitieakkoord.

Met veel plezier woon ik met mijntwee kinderen aan de Stokebrand dichtbij de IJssel. Ik vind De Zuidwijken een fantastische wijk. Zutphen is de mooiste stad van het oosten.

In mijn werk ben ik financieel adviseur bij de gemeente Enschede. Daar heb ik veel ervaring opgedaan hoe een gemeente veel kan bezuinigen en tegelijkertijd de belangrijkste voorzieningen voor kwetsbare personen in stand kan houden. Als forumlid wil ik deze ervaring de komende jaren inzetten. In mijn eigen omgeving heb ik gemerkt hoe belangrijk goed onderwijs, zorg en werk zijn.