Door Jasper Bloem op 1 oktober 2018

Rode taart voor sociaal wijkteam

De PvdA heeft een rode taart uitgereikt aan de wijkcoaches van Warnsveld en Leesten. De wijkcoaches geven laagdrempelige ondersteuning dichtbij de mensen. Precies dat waar de PvdA voor staat.


Het sociaal wijkteam van Warnsveld en De Leesten werkt in een rijtjeswoning aan de Breegraven, tegenover de supermarkt. Door in de wijk te werken verwacht het sociaal wijkteam dat wijkbewoners makkelijker even binnenlopen. Bij de rode taart uitreiking vertelden buurtbewoners dat zij dankzij het wijkteam weer meer onder mensen kwamen en dat ze vrijwilligerswerk zijn gaan doen.

Een wijkcoach heeft ongeveer dertig mensen die ondersteuning krijgen. De wijkcoaches vertelden dat het om verschillende problemen kan gaan, zoals schulden, verslaving, psychische problemen, opvoedingsvragen of verstandelijke beperkingen. Aan de ene kant moeten de wijkcoaches ervoor zorgen dat deze problemen eerder in beeld komen, voordat de situatie escaleert en zware zorg nodig is. Aan de andere kant houden zij contact met mensen die net uit zware zorg komen. Ze geven nazorg en brengen mensen in contact met vrijwilligerswerk.

Voor de PvdA is het sociaal wijkteam een voorbeeld hoe ondersteuning dichtbij mensen georganiseerd wordt. PvdA Raadslid Marjolijn Moester: “Juist door te investeren in laagdrempelige hulp kunnen we een beroep op zwaardere zorg voorkomen.”

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem