Door Jasper Bloem op 5 januari 2018

Rode Taart voor de Politie op oudejaarsavond

De laatste Rode Taart van dit jaar heeft de PvdA Zutphen-Warnsveld op 31 december uitgereikt aan de politie. De Partij van de Arbeid sprak daarmee haar waardering uit voor de inzet van de politie om Zutphen en de andere gemeenten in de regio veilig te houden tijdens de jaarwisseling.

Het grootste risico rond de jaarwisseling is illegaal vuurwerk. Er is vuurwerk in omloop waarvan de explosie zo sterk is dat er zwaar lichamelijk letsel ontstaat als het binnen een meter van iemand ontploft. Nationaal korpschef Erik Akerboom heeft aangegeven dat het gooien van zwaar (illegaal) vuurwerk naar anderen wordt gezien als poging tot doodslag.

Dit jaar heeft de regio Zutphen gelukkig een relatief rustige jaarwisseling gehad met weinig incidenten. Dit kwam niet alleen door het weer maar vooral ook door het werk van de politie.

De regio Zutphen wordt als relatief rustig gezien wat betreft vuurwerkoverlast maar dat is anders als het gaat om problematiek met personen met verward gedrag, zo kwam tijdens de rode taartuitreiking ter sprake. De afgelopen jaren zijn er in heel Nederland zorgwekkende en soms ook levensgevaarlijke situaties geweest met deze hulpbehoevende mensen. Eerder werden deze mensen sneller opgenomen in zorginstellingen, maar de afgelopen jaren blijven mensen steeds vaker thuis wonen en worden vanuit daar behandeld.

De politie geeft aan dit terug te zien in bepaalde problematiek in de wijken. De regio Zutphen heeft veel instellingen en overlast en gevaarlijke situaties komen dan ook in Zutphen voor. De PvdA pleit voor goede begeleiding aan huis voor deze mensen.

Jasper Bloem: “Wij willen voorkomen dat mensen een gevaar worden voor zichzelf of de omgeving. Zij hebben hulp nodig. Als de politie in beeld komt, is het eigenlijk al te laat.” Er is al sprake van samenwerking tussen de gemeente, zorginstellingen en de politie maar de invloed van elke partner blijft daarin toch beperkt. Zowel de PvdA als de politie vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling.

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem