Door Marjolijn Moester op 7 oktober 2019

Bibliotheek Warnsveld ontvangt geld, dankzij motie Lodewijk Asscher.

Bibliotheek Warnsveld ontvangt komende drie jaar rijksgeld om bibliotheekwerk te versterken.

Lodewijk Asscher had in 2017  een motie ingediend om kleine gemeenten te ondersteunen bij het in stand houden en versterken van hun bibliotheekvoorziening. De motie werd door de hele 2e Kamer ondersteund. Minister van Engelshoven (OCW) heeft hiervoor nu geld beschikbaar gesteld.

Stichting Graafschap bibliotheken heeft een voorstel gedaan om in aanmerking te komen voor een uitkering uit deze zogenoemde ‘Asscher-gelden’. Met deze uitkering gaat de stichting het bibliotheekwerk in Warnsveld versterken. Vandaag is bekend gemaakt dat de gemeente Zutphen over drie jaar verspreid, € 225.000,- ontvangt. In 2019, 2020 en 2021 wordt € 75.000,- door de gemeente uitgekeerd aan Stichting Graafschap bibliotheken.

Extra steuntje voor kwaliteitsimpuls
Wethouder Mathijs ten Broeke is blij met dit nieuws: “Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen de nodige investeringen gedaan worden zodat de bibliotheek ook in de toekomst zijn volwaardige functie behoudt. Dat is belangrijk, want door het geldgebrek van de gemeente zijn we zelf niet in staat om de huidige subsidie aan de bibliotheek te verhogen. Stichting Graafschap bibliotheken heeft inmiddels een plan naar het college gestuurd, waarin staat hoe het geld wordt besteed. Samen met de stichting dragen we er zorg voor dat dit extra steuntje in de rug wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering en zo ten goede komt aan de bezoekers van de bibliotheek.”

Gerard Huis in ’t Veld, directeur-bestuurder van Graafschap bibliotheken: “Ik ben uitermate blij dat het ons is gelukt deze middelen voor Warnsveld binnen te halen. In de Bibliotheek in ’t Warnshuus kunnen we hierdoor de komende jaren meer activiteiten bieden rond taal en digitale vaardigheden en dat is heel fijn nieuws voor al onze bezoekers en leden. En mooie lezingen in nauwe samenwerking met ’t Warnshuus! Wethouder ten Broeke heeft zich samen met Graafschap bibliotheken sterk gemaakt voor het verkrijgen van de middelen.”

Asschergelden #blijmee #lezenisbelangrijk #pvda @lodewijkasscher

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester