Door Redactie op 2 oktober 2015

Wij staan voor de rechtbank

‘In het jaar 1190 verleende Otto I, graaf van Gelre en Zutphen, aan Zutphen het stadsrecht. Het betreffende handvest of ‘stadsbrief’ bevindt zich in het gemeentearchief van Zutphen. Op grond van dat handvest werd een schepenbank ingesteld, die enerzijds belast was met het stadsbestuur, en anderzijds met rechtspleging in geschillen tussen burgers van Zutphen. zie* Er wordt dus sinds de 11e eeuw al rechtgesproken in de stad Zutphen. Zutphen is een justitie stad.

De PvdA Zutphen-Warnsveld staat volledig achter de demonstratie die op touw is gezet voor het behoud van de rechtbank in Zutphen. Donderdag 8 oktober om 8.30 is er een korte protestactie voor het gerechtsgebouw, verzamelen vanaf 8 uur. Daarmee wil de gemeente protesteren tegen het plan van de Raad voor de Rechtspraak om de Zutphense rechtbank te devalueren.

Met het thema ‘Zutphen staat voor de rechtbank’ worden mensen opgeroepen om donderdag rond acht uur ’s ochtends zich bij de rechtbank te melden. Vanuit daar vertrekt vervolgens  na 8.30 een delegatie naar Den Haag om in de Tweede Kamer de boodschap over te brengen.

De PvdA Zutphen-Warnsveld is van mening dat door het devalueren van de rechtbank in Zutphen niet alleen de identiteit van Zutphen wordt aangetast. Ook verdwijnt er heel veel directe en indirecte werkgelegenheid die Zutphen niet kan missen. Verder hebben wij onze vraagtekens bij het berechten van mensen steeds verder weg van de plaats waar de misdaad is begaan. Ook hebben wij onze twijfels bij de effectiviteit en slagkracht van grootschalige rechtbanken. Waar is de menselijke maat?

Vrijdag 2 oktober komt de gemeente zelf al op voor de actie ‘ik sta voor de rechtbank’. Vanaf 11:00uur start bij het stadhuis een actie om mensen op te roepen

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie