Door op 22 juni 2017

PvdA zet bij Voorjaarsnota in op Werk, Sport en Jongerenhuisvesting

In 2017 kunnen we duidelijk zien dat het na een lange crisis weer goed gaat met de economie. Het aantal banen neemt toe. Meer mensen met een uitkering vinden werk. Ook in Zutphen gaat het beter. Dankzij promotie weten meer bezoekers onze stad te vinden. De huizenmarkt trekt aan.

Projecten zoals het Hof van Heeckeren, ’s-Gravenhof en de IJsselkade geven een impuls aan de stad. De gemeente heeft meer focus op het versterken van de sociaal economische kracht van Zutphen en  werkt consequent aan de drie doelen en zes speerpunten die daaraan gekoppeld zijn.  En in de begroting van de gemeente is er genoeg ruimte om nieuwe initiatieven te steunen.

Zutphen gaat vooruit.
Maar de problemen in onze samenleving zijn nog niet verdwenen. Er is een kloof tussen kansrijken die de voordelen van de globalisering kunnen benutten en de rest van de samenleving die zich bedreigd voelt. Bijvoorbeeld mensen wiens baan op de tocht staat, oudere werkzoekenden die nooit worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en werkenden die het met een nul-uren contract moeten doen. Een grote groep in onze samenleving heeft behoefte aan meer zekerheid. Zekerheid over hun baan, hun inkomen, hun toekomst.

Alleen met voldoende bestaanszekerheid ziet iemand de mogelijkheden voor zelfontplooiing.

Ook de gemeente kan een bijdrage leveren om deze tweedeling tegen te gaan en de inwoners van Zutphen meer bestaanszekerheid te geven. Bijvoorbeeld door werkzoekenden aan een baan te helpen, door armoede onder kinderen te bestrijden en door zelf ook een goede werkgever te zijn. De gemeente zet daarin stappen in de goede richting. De uitstroom naar werk neemt toe, de meedoenregelingen worden uitgebreid en de contacten met de werkgevers, die voor de banen zorgen, zijn verbeterd.

Bij de Voorjaarsnota vraagt de PvdA aandacht op drie punten waarop aanvullend actie nodig is.
In de eerste plaats dat werken moet lonen. Als iemand een stap zet naar een betaalde baan of een participatieplaats, moet iemand er netto echt op vooruit gaan. Daarom dient de PvdA een motie in voor het verhogen van de participatiebonus.

En de PvdA onderstreept het belang van de sport als plek waar iedereen de kans heeft om zich verder te ontwikkelen, om een gezond leven te leiden en sociale contacten op te doen. De PvdA is voor een laagdrempelige toegang tot sportverenigingen heeft daarom alle initiatieven daarvoor, zoals het Jeugdsportfonds, gesteund. En met een plan voor een buitenzwemvoorziening pleit de PvdA voor een hogere kwaliteit van de sportvoorzieningen in Zutphen en Warnsveld.

Tot slot vraagt de PvdA om aandacht voor huisvesting van jongeren. Uit een recent woningbehoefte-onderzoek in de Stedendriehoek blijkt dat alleenstaanden van 20 tot 40 jaar in Zutphen het moeilijkst een woning kunnen vinden. Voor de vitaliteit en diversiteit van onze stad is het juist belangrijk dat twintigers en dertigers in Zutphen kunnen wonen. Daarom steunt de PvdA de motie van de SP over jongerenhuisvesting.

PvdA-fractie Zutphen-Warnsveld