Door Frans Manders op 2 oktober 2015

Vluchtelingen zijn welkom in Zutphen

Op 17 september j.l. was er een dringende oproep van de regering om 750 vluchtelingen met spoed op te vangen. Meerder gemeentes reageerden positief zodat er binnen een paar uur 2000 plekken beschikbaar kwamen. Ook Zutphen heeft een aanbod gedaan om 200 mensen op te vangen in de Hanzehal. Hier is (nog) geen gebruik van gemaakt. Maar dit geeft wel aan dat er nog steeds veel draagvlak is om een bijdrage te leveren.

Ook wordt er mee gewerkt aan de mogelijkheid van een tijdelijke opvang. Hiervoor heeft GGnet een aanbod gedaan en daar lopen nu de eerste gesprekken over met het COA.

Het verschil tussen tijdelijke opvang en de toekomstige bewoners van het AZC in Noordveen en de noodopvang van 3 dagen hierboven omschreven is voor velen verwarrend. De 3 dagen opvang was nodig om Ter Apel te ontlasten. Hier worden de mensen geregistreerd voor ze naar een AZC verder gaan in afwachting van de procedure. Annelies de Jonge heeft dit uitgebreid verteld tijdens een ingelaste bijeenkomst van het omwonende overleg AZC-Noordveen.

In het aanmeld centrum in Ter Apel wordt het asielverzoek van de aanvrager in overweging genomen. Via screening hoort deze of het verzoek verder onderzocht wordt of dat de aanvraag wordt afgewezen en hij/zij direct Nederland moet verlaten. Wordt het verzoek verder onderzocht dan komt de asielzoeker eerst in een proces-opvanglocatie te wonen en dan pas in een AZC. De proces-opvanglocatie zou dan bijvoorbeeld GGnet kunnen zijn.

Wordt een aanvraag omgezet in een verblijfsvergunning (voor velen is dat eerst voor 5 jaar) dan kan de asielzoeker het AZC verlaten en aanspraak maken op een woning in een gemeente in Nederland. Gemeenten krijgen via een verdeelsleutel te horen hoeveel statushouders zij ieder jaar moeten vestigen. Er is echter, gelet op de grote instroom, een tekort aan huurwoningen. Daar wordt nu hard aan gewerkt, door o.a. leegstaande kantoren om te bouwen. Kunnen ze die later ook weer gebruiken voor Studenten bijvoorbeeld.
Voor Zutphen geldt dat er 87 huurwoningen beschikbaar moeten staan.

Velen denken dat statushouders die huizen, incl. interieur, gratis krijgen. Maar dat is een fabeltje. Als je verblijfsvergunning hebt en je hebt niet meteen werk DAN krijg je een bijstandsuitkering. Voor de inrichting van het huis KAN men een lening krijgen bij het COA. Niet dat men meteen het geld op een rekening krijgt. Nee men gaat samen spullen kopen zodat er voor langere tijd goede spullen in huis komen. Vluchtelingenwerk begeleidt o.a. dit proces. Sommigen hebben al familie in Nederland wonen en worden vandaar uit geholpen. Alle plichten die een bijstandsuitkering met zich brengt zijn ook op statushouders van toepassing.

Wat uit al deze info en gesprekken die gevoerd zijn weer blijkt is dat de communicatie zo belangrijk is. Onze wethouder Annelies de Jonge heeft dat perfect opgepakt en de aanwezigen bij het Omwonende overleg spraken hun grote waardering uit voor haar dat die hen zo snel en uitgebreid op de hoogte had gebracht over de ontwikkelingen.

Het zal nog lang het gesprek van de dag blijven vrees ik en dat moet goed en uitgebreid besproken blijven.

Dank voor ieders inzet

Frans Manders

Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders