28 maart 2016

Thuishulp nog steeds het sluitstuk in de zorgketen

Dit is de algemene conclusie die getrokken kan worden uit het overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de raadsleden van de PvdA in de Achterhoek en de 16 thuishulpen en de twee FNV-bestuurders. Aanwezig was ook ons Tweede Kamerlid John Kerstens. Alleen de gemeente Berkelland krijgt op dit moment het predicaat goed omdat zij op CAO-salaris basis de medewerkers van TSN overnemen en de zogenaamde koppeltjes in stand houden.

Het is haast niet te geloven maar nog steeds zijn er gemeenten die de bezuinigingen in de zorg afwentelen op de thuishulpen door met alfahulp constructies te werken. Terwijl staatssecretaris van Rijn dit uitdrukkelijk als ongewenst heeft verklaart.

Het positieve bericht kwam vanuit de FNV. Zij hebben de laatste tijd goed overleg met de staatssecretaris van Rijn en komen tot goede afspraken. Hoewel de FNV blijft aandringen op direct ingrijpen door de staatssecretaris blijft deze op het standpunt dat de gemeenten aan zet zijn. Door algemene maatregelen van bestuur en directe interventies, door hem zelf of door abtenaren van het ministerie, probeert hij wel invloed uit te oefenen op de gemeentes. Deze inzet wordt door de huishoudelijke hulpen en het FNV zeer gewaardeerd.

De aanwezigen namen de afzonderlijke Achterhoekse gemeenten onder de loep om vast te stellen wat er mis is en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

John Kerstens pleitte er sterk voor dat we elkaar goed op de hoogte houden van wat er speelt. Met deze concrete informatie kan hij dan achter de schermen invloed uitoefenen. Dit zelfde geldt ook voor de raadsleden ten opzichte van de colleges.

Aandachtspunten bij de verschillende gemeentes;

1.    Er zijn nog gemeentes die met droge ogen de alfaconstructie toepassen en/of geen garanties stellen bij zorgaanbieders over salarisopbouw.
2.    Geen volwaardig CAO salaris (de CAO voor de thuiszorg kent een salaris opbouw die geldt voor de functies:

  • schoonmaak
  • huishoudelijke hulp bij klanten met regie
  • huishoudelijke hulp met zorg/coaching/begeleiding – verminderde of ontbreken van regie door klant)

3.    De huishoudelijke hulp wordt opnieuw gedwongen te solliciteren en moeten het CAO salaris voor schoonmaken accepteren.
4.    De huishoudelijke hulp voor klanten met weinig of geen eigen regie is sterk afgenomen.
5.    De koppeling tussen de klant en huishoudelijke hulp wordt niet gehandhaafd.
6.    Onderzoeken de gemeentes wel voldoende of de nieuwe organisaties zoals Bions en Thuisgenoten wel voldoende bedrijfszeker zijn? Want anders staan ze over een half jaar weer op straat.

Marianne Kock, Raadslid PvdA fractie Doetinchem
Emiel Koestal