Door Marjolijn Moester op 8 oktober 2014

Taalschakelklas mag absoluut niet verdwijnen

De financiering van de taalschakelklas loopt gevaar. Deze financiering is tot medio 2015 gegarandeerd. Voor de periode erna zal gezocht moeten worden naar diverse financieringsbronnen. In Zutphen hebben we een taalschakelklas. Deze is gevestigd in Openbare basisschool De Waaier aan de Doctor de Visserstraat 4 in het Waterkwartier. In deze klas worden kinderen van 4 tot en met 12 jaar die net in Nederland zijn, binnen een jaar klaargestoomd om naar het reguliere basisonderwijs door te stromen.

Onlangs heeft de PvdA-fractie een werkbezoek gebracht aan deze taalschakelklas. In deze klas kunnen kinderen in een veilige leeromgeving leren. Er wordt veel tijd besteed aan de Nederlandse taal. Deze kinderen zouden nooit zo goed kunnen functioneren zonder een taalschakelklas. De taalschakelklas is er al een aantal jaren. En uit de ervaring van de directeur Hans du Chatinier en juf Eline Schoppers blijkt dat kinderen binnen een jaar naar het reguliere onderwijs kunnen doorstromen.

Door AZC meer taalschakelklassen in Zutphen
Door de komst van het AZC in Zutphen over een jaar worden er ook veel asielzoekerskinderen verwacht. Voor deze groep kinderen is het van belang dat ze goed en vooral onderwijs krijgen in een veilige omgeving. Het reguliere onderwijs is daar veel minder geschikt voor. De taalschakelklas is ook voor deze grote groep kinderen een goed idee, omdat kinderen in deze klassen onderwijs op maat kunnen krijgen. Wat de PvdA betreft doet de OBS De Waaier de coördinatie van deze extra taalschakelklassen.

De PvdA vindt het onbegrijpelijk dat er een kans bestaat dat de huidige taalschakelklas verdwijnt. Deze klas is absoluut nodig voor deze groep kinderen.
De taalschakelklas mag absoluut niet verdwijnen.

Marjolijn Moester
Vice-fractievoorzitter PvdA Zutphen-Warnsveld

Bezoek de website voor informatie over de schakelklas: http://www.obsdewaaier.nl/Groepen/Schakelklas.aspx

Taalschakelklas mag absoluut niet verdwijnen.

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester