Door Frans Manders op 20 april 2015

Sociale cohesie werkt!

In 2001 werd ik gevraagd door wijkambtenaar Han van Geel of ik lid wilde worden van het Wijkteam in Wijk C (huidige wijk Noordveen). Ik woonde net twee jaar in Zutphen en wilde graag voor ’mijn’ wijk wat betekenen. Tijdens de eerste vergadering werd geopperd dat het tijd was dat Wijkaanpak ook naar andere zaken zou kijken dan alleen bloembakken, losse tegels en hondenpoep.

Ik stelde toen voor om activiteiten te organiseren in de wijk om mensen bijeen te krijgen, anders dan ‘s ochtends als ze de deur uitgaan of men elkaar ontmoet in de COOP. Het plan om de Week van de WIJK te organiseren was geboren.

September 2015 is het voor de vijftiende keer dat we de Week van de Wijk organiseren. Maar heeft het nut gehad? Sociale cohesie vergroten was de term, gewoon meer naar elkaar omkijken bedoelen we. Eigenlijk de voorloper van de participatiesamenleving (woord meteen vergeten a.u.b). Gewoon Noaberschap, is beter.

Uit het laatste Leefbaarheid en Veiligheid-onderzoek is gebleken dat het werkt.
Ten opzichte van 2009 steeg de sociale cohesie merkbaar, aldus het onderzoek: ‘Gezellige buurt met veel saamhorigheid’, in Waterkwartier en Noordveen is deze indicator juist verantwoordelijk voor deze stijging van het kengetal. In Noordveen draagt ook de indicator ‘thuis voelen bij de mensen’ bij aan de stijging.

Dat doet mij deugd. En we horen het ook op straat. Men verheugt zich al het hele jaar op het Wijkfeest in september. De woningen in Noordveen staan minder lang te koop dan in andere wijken en er zijn genoeg vrijwilligers te vinden voor de verenigingen in de wijk (wel persoonlijk benaderen). Mooi dus, maar dat betekent niet dat we er zijn. Zeker niet nu Noordveen ook een AZC (niet de voetbalvereniging) gaat krijgen. Dat is een extra uitdaging, die zowel het huidige Wijkteam als het vrij nieuwe Sociaal Wijkteam van Perspectief aangaat.

Communicatie is daarbij van groot belang. Sinds een paar jaar hebben we onze eigen website www.noordveenzutphen.nl . Maar ook de e-mail service van onze wijk werkt. Meer dan driehonderd gezinnen krijgen elke maand informatie van, voor, door en uit de wijk. Nu het AZC er definitief gaat komen is ons doorgeefluik ook voor de gemeente van groot belang. Uit de laatste mails blijkt dat het nu beter gaat met die communicatie dan in het begin van het AZC-verhaal. Dat is duidelijk ook een verdienste van onze wethouder Annelies de Jonge, zelf jarenlang woonachtig in Noordveen.

In september vieren we ons jubileum met de 15de editie Week van de Wijk en we hopen daar zeker nog vijftien jaar aan toe te voegen. Met dank aan alle vrijwilligers in onze mooie wijk.

Waarom ik dit wilde vertellen als lid van de PvdA-fractie? Nou gewoon, om dat het via de PvdA mogelijk is gemaakt, jaren geleden, dat deze wijkaanpak er gekomen is. We zullen ervoor blijven strijden om het te behouden.

Frans Manders,
Forumlid van de PvdA-fractie Zutphen/ Warnsveld,
en lid van het Wijkteam Noordveen.

Frans Manders. Sociale cohesie werkt

Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders