Door Frans Manders op 16 februari 2016

PvdA vraag te zorgen voor goede toegankelijkheid gehandicapten in Zutphen

In de raadsvergadering van 15 februari heeft de PvdA een, door een meerderheid van de raad ondersteunde, motie ingediend die het college van B&W verzoekt erop toe te zien dat bij projecten in- en om de binnenstad, wordt gezorgd voor goede toegang tot winkels, horecagelegenheden enz., voor iedereen.

Ook verzoekt de motiedat bij alle projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever en/of subsidieverstrekker fungeert, toegankelijkheid als eis wordt gesteld.
En verderwordt het college verzocht om ervoor te zorgen dat (minder valide) burgers en/of belangenorganisaties worden betrokken bij de uitvoering van deze ‘algemene toegankelijkheid.

De motie werd ingediend naar aanleiding van een op 12 februari 2016 door de 2e Kamer aangenomen motie Voortman(GL) en van Dijk(PvdA)
In deze motie wordt het VN-verdrag ten aanzien van gehandicapten aangehaald en naar aanleiding daarvan gevraagd om een aanvullend voorstel algemene toegankelijkheid wettelijk vast te leggen. Met als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen.

En juist nu is het voor Zutphen van belang om deze motie uit te voeren vanwege de in Zutphen geplande werkzaamheden in- en rond de binnenstad, zoals o.a.  het project ‘Rivier in de stad’.

Bijgevoegd:

Motie betreffende de toegankelijkheid voor gehandicapten in Zutphen:
Motie Toegankelijkheid 15-2-2016

2e Kamer motie betreffende toegankelijkheid:
12-02’16 .Motie 2e Kamer den_Voortman_en_Otwin_van_Dijk_over_verbetering_van_de_toegankelijkheid_van_het_openbaar_vervoer

 

Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders