Door Frans Manders op 4 november 2016

Nieuwe IJsselkade energieneutraal door watermolens

Wanneer binnenkort de IJsselkade op de schop gaat, is dat een mooie gelegenheid om direct aan de kade in de IJssel watermolens te installeren die elektriciteit leveren aan de directe omgeving. Daarmee kunnen bijvoorbeeld beide horecagelegenheden en de kade zelf worden voorzien van elektriciteit. Dat is de kern van de motie die PvdA-forumlid Frans Manders deze week heeft ingediend. In de motie vraagt hij het college deze kansen nadrukkelijk mee te nemen in de plannen voor de IJsselkade.

Volgend jaar begint de ingrijpende herinrichting van de IJsselkade te Zutphen.

De Partij van de Arbeid in Zutphen heeft onderzocht of het mogelijk is deze herinrichting aan te grijpen om een kleine energiecentrale onderwater aan te leggen op de plek waar de trappen aan de kade het water in zullen gaan. Daar komt onder aan de trap een plateau waar één of meer zgn. Watermills geplaatst kunnen worden. Deze zouden genoeg energie kunnen leveren om de hele kade inclusief de horecalocaties van energie te voorzien. Hiermee zou de kade een mooie bijdrage leveren aan het energieneutraal maken van de stad.

Doesburg voorbeeld
De PvdA Zutphen heeft een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen dit te onderzoeken. Architect Silvester van Veldhoven, van architectenbureau Veldhoven Architecten uit Zutphen, heeft jaren geleden dit idee al eens aangedragen, het is toen niet opgepakt.

In Doesburg wordt nu al een soortgelijke installatie aangelegd in de Oude-IJssel die zelfs 400 huishoudens van energie kan voorzien. Dit terwijl de Oude IJssel veel minder hard stroomt (ook met laag water) dan de IJssel bij Zutphen. Door de energiecentrale onder dit trappen-plateau aan te leggen is er ook geen hinder voor de scheepvaart.

Volg voor voorbeeld deze link naar de Oryon Watermills: https://youtu.be/I1N0mWvG1kk

Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders