Door Marjolijn Moester op 22 april 2016

Verkeersveiligheid in een aantal straten in Noordveen kan beter!

Het bezoek van John Kerstens en de Zutphense fractie van de Partij van de Arbeid aan Noordveen op 2 april 2016 was een succes. “We hebben met veel mensen gesproken en geluisterd naar wat bij hen leeft”, zegt PvdA-fractievoorzitter Harrij Hissink. “Wat ons opviel is dat veel mensen zeer tevreden zijn over hun buurt. Het is een rustige woonwijk, met een prettige sociale samenhang en veel basisscholen. De verkeersveiligheid in een aantal straten zou verbeterd kunnen worden. Wij gaan met die wensen aan de slag.”

De fractieleden, vrijwilligers en John Kerstens gingen met de inwoners ook in gesprek over het referendum en de nieuwe burgemeester. De volgende drie eigenschappen kwamen het meeste naar voren toen we vroegen naar de belangrijkste eigenschap voor de nieuwe burgemeester: Bindend vermogen, een netwerker en het boegbeeld van de stad.

“Verkeersveiligheid vindt de PvdA een belangrijk thema”, aldus tweede kamerlid John Kerstens. Met de uitslag van dit buuronderzoek gaat de fractie dan ook het gesprek aan met de betreffende wethouder en de wijkmanager.

De PvdA was zaterdag 2 april jl. in meer dan 100 steden en dorpen te vinden op markten, pleinen en in de wijk.

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester