Door Petra Smeenk op 1 maart 2014

PvdA op de bres voor zorgverleners

De PvdA Zutphen-Warnsveld heeft een motie ingediend om geld in te zetten voor kwaliteit en goed werkgeverschap in de huishoudelijke hulp. Met een gerichte inzet van middelen uit de reserves Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en WWB (Wet werk en bijstand) kan de gemeente Zutphen betere afspraken met zorgaanbieders maken.
De nieuwe afspraken moeten ertoe leiden dat zorgverleners fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben en voldoende ruimte krijgen om goede zorg te leveren.

De PvdA wijst op het voorbeeld van Eindhoven, waar wethouder Depla afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt. Dankzij die afspraken staat de rechtspositie van zorgverleners overeind en worden gedwongen ontslagen voorkomen.
Ook Zutphen kan die keuze maken. Belangrijk is dat de gemeenteraad op tijd de kans krijgt om te kiezen hoe de zorg in Zutphen en Warnsveld wordt georganiseerd. In de motie draagt de raad het college op om in juni drie scenario’s over de toekomst van de huishoudelijke hulp te presenteren.
De PvdA staat voor een zorgzame samenleving. Daarbij horen een behoorlijke beloning, bescherming en verbetering van arbeidsvoorwaarden en vergroten van bestaanszekerheid.

Motie verbetering huishoudelijk hulp. 24 feb. 2014

Petra Smeenk

Petra Smeenk

Mijn naam is Petra Smeenk, sinds eind november lid van het bestuur van de PvdA Zutphen-Warnsveld. Ik ben al lang lid van de PvdA, ben voorzitter geweest van de campagnecommissie, vervolgens 4 jaar in de raad gezeten waarvan 2,5 jaar als fractievoorzitter. Naast mijn politieke werk ben ik verpleegkundige, docent verpleegkunde en teamleider verpleegkunde bij

Meer over Petra Smeenk