Door Redactie op 19 november 2014

Oproep: Ervaringen van ondernemers gevraagd!

Ben je Rode Ondernemer en kun je een zinvolle bijdrage leveren? Mevrouw Klijnsma bezoekt vele ondernemers in het land om te vragen naar hun ervaringen met dit dossier. Graag wil zij van de Rode Ondernemers weten hoe deze hier tegenaan kijken. Daarom organiseren we samen op 1 december vanaf 19.00 uur (inloop vanaf 18.30) een sessie in de PvdA-fractiekamer van de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onder meer verantwoordelijk voor de groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben met elkaar afspraken gemaakt over het ‘quotum’ van arbeidsgehandicapten die een baan bij een werkgever moeten krijgen.
Mevrouw Klijnsma bezoekt vele ondernemers in het land om te vragen naar hun ervaringen met dit dossier. Graag wil zij van de Rode Ondernemers weten hoe deze hier tegenaan kijken. Daarom organiseren we samen op 1 december vanaf 19.00 uur (inloop vanaf 18.30) een sessie in de PvdA-fractiekamer van de Tweede Kamer. Doel is om positieve en negatieve ervaringen te vernemen, knelpunten te verzamelen en kansen te benoemen. Deze gebruikt de staatssecretaris voor het verder vorm geven van haar beleid.

We streven naar een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling (sector, regio, etc.), het kan dus zijn dat we moeten selecteren. Daarom is je verhaal belangrijk. Ben je Rode Ondernemer en kun je een zinvolle bijdrage leveren? Laat het weten door een mail te sturen naar thierry@rodeondernemers.nl en geef daarin aan wat je boodschap voor Jetta Klijnsma is. Je hoort dan snel van ons terug!

Plaats : 2e kamer gebouw Den Haag
Datum : 1 december as
tijd : 19.00 uur

Draaiboek:
18.30 Inloop
19.00 Debat aan de hand van drie stellingen, half uur per stelling
20.30 Open gesprek met Jetta Klijnsma over actuele politieke onderwerpen
21.00 Einde, huiswaarts

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie