Door Marjolijn Moester op 15 maart 2015

Fractie op werkbezoek bij De Kas.

Een delegatie van de PvdA-fractie gaat ongeveer elke twee weken op werkbezoek. Op deze manier krijgen we een nog beter beeld van de Zutphense samenleving en proberen we de politiek dichter bij de burger te brengen. Afgelopen week zijn we bij De Kas (voorheen De Kaardebol) geweest. De fractie is enorm onder de indruk van de activiteiten die hier worden ontplooid.

Atelier 3D is de drijvende kracht achter De Kas. De doelstelling van Atelier 3D is om de transitie naar een duurzame samenleving te stimuleren. Zij proberen dit op drie manieren te realiseren:

  1. Het verbinden, ondersteunen en versnellen van lokale krachten en initiatieven.
  2. Het zelf initiëren van activiteiten die bijdragen aan de transitie.
  3. Het leveren van diensten en producten rond duurzaamheid.

Afgelopen 1,5 jaar zijn, ondanks een fikse brand in januari 2014, heel wat activiteiten georganiseerd. Er zijn veel jeugdtuinen, er is een duurzaamheidscoach voor scholen, er is een productietuin, er zijn acties geweest op het gebied van energiebesparing, etc.
De volgende plannen staan nog in de steigers:

  1. een tropische vlindertuin
  2. een kookstudio
  3. een werklokaal Baudartius
  4. een grand café.

Na de brand is nu gelukkig de herbouw begonnen en kan Atelier 3D doorgaan met zijn duurzame werk! De PvdA staat achter de visie van Atelier 3D en wij zien dan ook ontzettend uit naar de opening van het pand in juni van dit jaar.

Aan dit fractiebezoek namen Frans Manders, Harrij Hissink en Marjolijn Moester

Mocht u na het lezen van dit stuk ook ons willen uitnodigen voor een werkbezoek, dan kunt u contact opnemen met Jasper Bloem, mailadres j.bloem@zutphen.raad.nl.

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester