Door Marjolijn Moester op 4 juli 2014

Doet gemeente genoeg om huurachterstanden te voorkomen?

Steeds meer mensen hebben te maken met huurachterstanden en dreigen hun huis uitgezet te worden. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken, waaronder de Corporatiemonitor huisuitzettingen en huurachterstanden van Aedes. De Pvda fractie heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college.

In Zutphen luidde de huurdersvereniging onlangs de noodklok over het feit dat het aantal huurders met betalingsachterstanden toeneemt en dat een op de vier huurders onder de armoedegrens leeft. Tegelijkertijd gaan de huren de komende jaren meer omhoog dan de gemiddelde prijsstijging. Volgens cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stijgt gemiddelde maandhuur van 466 euro in 2013 naar 572 euro in 2018.

  1. Heeft het College overleg met de woningbouwcorporaties en de huurdersvereniging over de toename van huisuitzettingen en huurachterstanden? Is de woningbouwcorporaties gevraagd naar hun bereidheid om de komende jaren de huurstijging te beperken tot de gemiddelde prijsstijging?
  2. Hoeveel klanten van het Plein hebben regelmatig te maken met huurachterstanden?
  3. In 2013 is de schuldpreventiewijzer geïntroduceerd als nieuwe werkwijze om schulden te voorkomen. Tot welke resultaten heeft deze nieuwe werkwijze geleid als het gaat om het voorkomen van huurachterstanden?
  4. Welke mogelijkheden ziet het College om vanuit de gemeente, Plein en woningbouwcorporaties meer te doen tegen huisuitzettingen, problematische schulden en huurachterstanden?

Het nieuwe college gaat antwoord geven op deze vragen. Als we niet tevreden zijn over de antwoorden dan nemen we vervolgstappen.

Marjolijn Moester en Jasper Bloem

Schriftelijke vragen 3 juli 2014. Huurachterstanden

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester