Door Karin Jeurink op 28 september 2014

BIOMASSACENTRALE STAP NAAR ENERGIENEUTRALITEIT.

OPINIE De biomassacentrale die mogelijk op de voormalige vuilstort Fort de Pol komt te staan, is innovatief, schoon, veilig en klimaatneutraal. Deze centrale levert genoeg energie voor één derde deel van wat in Zutphen wordt verbruikt. Er is op dit moment één andere centrale in werking in Zweden, zo nieuw is deze installatie.

De biomassacentrale die mogelijk gebouwd gaat worden in Zutphen, is een goede ontwikkeling voor de stad.
Het past binnen de ambitie van Zutphen om energie-neutraal te zijn, het is een schone manier van energie uit biomassa halen en het biedt werkgelegenheid.

Toen ik een jaar of 10 was, ongeveer 1986, zag ik een indrukwekkend item op het Jeugdjournaal over klimaatverandering. Als we niets zouden doen, dan zou Nederland óf in een woestijn veranderen, of in een tropisch regenwoud. Dit legde de basis voor mijn keuze milieukunde te studeren.

Een paar jaar geleden zag ik op YouTube een video van een man die uitlegt waarom de discussie of er wel of geen klimaatprobleem is niet meer interessant is. De strekking is als volgt: niet reageren op een eventueel klimaatprobleem zorgt voor zodanig veel chaos, hongersnood, natuurrampen en anarchie dat wij ons dat simpelweg niet kunnen veroorloven. Mocht er geen klimaatverandering op komst zijn, dan is de enige consequentie van wel reageren dat er met behulp van veel geld allerlei innovatieve manieren van energieopwekking uitgevonden zijn.

Ik geloof niet in kleine stapjes. Ja, ik laat zo veel mogelijk de auto staan, ik scheid mijn afval en de stroom die ik koop is groen. Dat gaat de klimaatverandering niet tegenhouden. Ook niet als alle inwoners van Zutphen dit doen. De winst is te halen in de opwekking van energie en in het energieverbruik bij de grote industrie. Daarom ben ik politiek actief en werk ik voor industriële bedrijven.

De biomassacentrale die mogelijk op de voormalige vuilstort Fort de Pol komt te staan, is innovatief, schoon, veilig en klimaatneutraal. Houtsnippers van onbewerkt, veelal snoeihout worden in deze installatie zonder zuurstof verbrand. Dit is een methode waarop er zo veel mogelijk energie in de vorm van biogas uit het hout onttrokken wordt. Dit gas wordt vervolgens gereinigd en is daarna ge¬schikt voor huishoudelijk gebruik.

Deze centrale levert genoeg energie voor één derde deel van wat in Zutphen wordt verbruikt. Er is op dit moment één andere centrale in werking in Zweden, zo nieuw is deze installatie. De installatie is niet geschikt voor andere biomassa zoals mest of Gft-afval. De emissies zijn minimaal, het systeem is gesloten en alle gas wordt opgevangen en op het gasnet ingezet.

Het biedt bovendien werkgelegenheid. De initiatiefnemers zullen in de bouw en het onderhoud van de centrale veel door lokale aannemers laten uitvoeren. In het begin zal het hout via de weg naar de installatie gebracht worden, maar de locatie, tegen het Twentekanaal aan, biedt de mogelijkheid om via schepen aan te voeren, ook dit scheelt energie.

De gemeente Zutphen heeft gekozen om energie-neutraal te worden. De energie die in Zutphen gebruikt wordt moet dan in Zut¬phen groen opgewekt of inge¬kocht worden. Daarvoor zijn gro¬te stappen nodig. De biomassacentrale op Fort de Pol is een grote stap.

Deze opinie werd op 27 september 2014 gepubliceerd in de Stentor
Karin is fractiesecretaris van PvdA Zutphen – Warnsveld

OPINIE Karin, biomassacentrale 26 september

Karin Jeurink

Karin Jeurink

Karin is op 23 maart 2019 voor de 2e keer gekozen als volksvertegenwoordiger in de Provinciale Staten. Zij maakt sinds 2015 deel uit van de Provinciale Staten van Gelderland en is de PvdA woordvoerder op de gebieden (duurzame) ruimtelijke ontwikkeling, water, luchtvaart en krimp. Karin vertegenwoordigt in de fractie: Zutphen, Epe, Brummen, Lochem, Voorst, Zevenaar,

Meer over Karin Jeurink