Door op 2 mei 2013

Aanpak jeugdwerkloosheid met Startersbeurs

Motie bestrijding jeugdwerkloosheid

De PvdA Zutphen – Warnsveld pleit voor de Startersbeurs ter bestrijding van jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid in Nederland is toegenomen tot een recordhoogte van 15% en ook in Zutphen kunnen steeds meer jongeren geen werk vinden. Dit leidt tot problemen. Het is belangrijk dat jongeren na het behalen van hun diploma werkervaring op doen, zodat zij het geleerde in de praktijk verder kunnen ontwikkelen en een start kunnen maken met hun toekomst. Omdat er maar weinig banen zijn krijgen jongeren ook weinig kans zich te presenteren aan het bedrijfsleven. Één en ander leidt ertoe dat het voor deze jongeren steeds moeilijker zal zijn een duurzame plaats op de arbeidsmarkt te veroveren, wat een langdurige wissel kan trekken op het leven van deze jongeren.  De PvdA Zutphen – Warnsveld wil hier iets aan doen en daarom heeft de fractie een motie in gediend die pleit voor de introductie van een Startersbeurs voor jongeren.

Hoe werkt de Startersbeurs
Het idee voor een Startersbeurs is een initiatief van de FNV –en CNV jongeren. Zij hebben samen met hoogleraar in arbeidsmarktvraagstukken Ton Wilthagen, voor starters op de arbeidsmarkt gewerkt aan een plan dat als doel heeft afgestudeerde jongeren (vanaf mbo-2) sneller aan het werk te krijgen. Dit heeft geleid tot de Startersbeurs. Met deze beurs krijgen jongeren de kans om zes maanden lang, tegen een prima vergoeding werkervaring op te doen en kunnen werken aan vaardigheden en competenties. Het leren staat hierbij voorop.

De werkgever betaalt de Starter een maandelijkse vergoeding van € 500,- netto, inclusief vakantiegeld. Daarnaast reserveert  de werkgever voor iedere maand die de starter werkzaam is geweest € 100,- in een scholingspaarpot. Dit spaartegoed is bedoeld voor de starter om na afloop van de werkzaamheden in te zetten voor een aanvullende opleiding of cursus. Van de gemeente ontvangt de werkgever een bijdrage in de begeleidingskosten van de Starter van € 550,- per maand, waardoor de kosten voor het bedrijf minimaal blijven. Werkgevers krijgen zo de kans om op een gemakkelijke manier jong, gediplomeerd en gemotiveerd personeel binnen te halen en kennis te laten maken met hun bedrijf.

Werk boven uitkering
Omdat de Startersbeurs wordt uitgevoerd buiten de regels van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is het een preventies instrument. De Startersbeurs is voor jongeren die ervoor kiezen om geen uitkering aan te vragen, maar in plaats daarvan aan het werk te gaan. Daarmee bereikt de gemeente ook jongeren die eerder zijn ‘afgehaakt’ bij de aanvraag van een uitkering. De kosten voor de gemeente kunnen tot een minimum beperkt worden door financiering te vinden in bijvoorbeeld het participatiebudget, provinciale subsidies, Europese subsidies of de 50 miljoen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De gemeenten Rotterdam en Tilburg experimenteren reeds met de Startersbeurs. In de motie vraagt de PvdA Zutphen – Warnsveld het college dan ook contact op te nemen met deze gemeenten voor meer informatie.

Annelies de Jonge
Raadslid namens de PvdA

Zie ook het bericht in de Koerier over hetzelfde onderwerp