Door Suzanne de Geus op 10 december 2017

Zorgval voorkomen

Zorgval… voor mensen met dementie. Een nieuw woord. Zodra je het hoort of leest, voel je direct dat dit een woord is voor iets vervelends. Een woord voor iets dat we met elkaar liever niet zouden hebben. Zoals de armoedeval, maar dan in de zorg en voor mensen met dementie. Wij willen deze zorgval voorkomen in Zutphen en Warnsveld. Dat hoort bij een dementievriendelijke gemeente, waar wij voor staan.

De zorgval voor mensen met dementie
De Monitor, een programma van KRO-NCRV, schreef over deze zorgval en weidt er vanavond (zondag) een documentaire aan (zie documentaire) De zorgval gaat over een soort gat waar mensen met dementie in terecht komen, als zij overgaan van de ene wetgeving (gemeentelijke WMO) naar de andere wetgeving (landelijke Wet Langdurige Zorg – WLZ).

Er ontstaat bij die overgang blijkbaar een probleem met als gevolg dat mensen én meer betalen én minder zorg ontvangen, terwijl zij nog thuis wonen en wachten op een plekje in het verpleeghuis. Dit probleem zou ontstaan omdat het in de gemeentelijke voorziening (WMO) draait om de vraag hoeveel zorg mensen nodig hebben en in de landelijke regeling om de hoeveelheid geld die beschikbaar is per persoon (WLZ). De gemeente zou dit gat kunnen dichten met WMO geld.

De PvdA Zutphen – Warnsveld vindt dat deze zorgval niet mag bestaan en stelt er daarom vragen over aan het college van Burgemeester en Wethouders. Wij zijn van mening dat als het niet anders kan, de gemeente met aanvullende inzet vanuit de WMO ervoor moet zorgen dat deze mensen geen tekort krijgen aan zorg die zij nodig hebben. Wij vinden dit belangrijk omdat mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun families de zorg en aandacht van ons als samenleving verdienen en ook nodig hebben.

3000 mensen in Zutphen
Het aantal mensen met dementie neemt toe. In Zutphen hebben ongeveer drieduizend mensen met dementie te maken. Omdat ze het zelf hebben, of in hun rol van mantelzorger. Van de mensen met dementie woont op dit moment zo’n 70% thuis. Een dementievriendelijke gemeente maakt een groot verschil in de leefomstandigheden van deze mensen.

Dementievriendelijke gemeente, daar gaan wij voor!
Dit houdt concreet in dat wij van mening zijn dat bij de dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoer prioriteit gegeven moet worden aan passende zorg bij dementie. Daarnaast is het belangrijk dat er blijvend samengewerkt wordt in het dementienetwerk, zodat gespecialiseerde hulpverleners zoals casemanagers dementie hun werk kunnen blijven doen.

En tot slot vinden wij het belangrijk dat de gemeente allerlei vormen van ondersteuning voor de mantelzorger moet bieden, bijvoorbeeld door het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op deze doelgroepen.
Hierbij kan gedacht worden aan respijtzorg om de mantelzorger eventjes te ontlasten; praktische en emotionele hulp aan mantelzorgers; een training over de omgang met dementie; of het ondersteunen van initiatieven waar contact met andere mantelzorgers gelegd kan worden. Het mantelzorgcompliment is wat ons betreft pas het begin.

Maar nu eerst maar eens vragen naar de zorgval en hoe de gemeente denkt deze te kunnen voorkomen voor onze inwoners!

Suzanne de Geus

Suzanne de Geus

Als inwoner van Zutphen wil ik graag meewerken aan een stad waar mensen willen komen en willen blijven wonen, een stad waar mensen trots op zijn. Samen met de inwoners een samenleving creëren waar ieder mens op zijn eigen unieke manier aan kan bijdragen. Met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.

Meer over Suzanne de Geus