Door Redactie op 15 november 2014

Rode taart voor vrijwilligers Stadsgilde

Harrij Hissink bood zaterdag 15 november in de kantine van de ijsbaan een rode taart aan aan de vrijwilligers van het Stadsgilde. Het Stadsgilde verzorgt wandelingen door de binnenstad, de gidsen zijn allemaal vrijwilligers.

Wat is het toch fantastisch dat gewone mensen uit Zutphen tijd ter beschikking stellen om toeristen tijdens een wandeling te vertellen over de eeuwenoude geschiedenis van Zutphen aan de hand van markante punten en gebouwen. Harrij vertelde hoe belangrijk het toerisme economisch is voor een stad als Zutphen. De vrijwilligers op hun beurt vertelden de PvdA leden over het Stadsgilde en met hoeveel plezier zij dit doen. Dit jaar zullen zij zo’n 6000 toeristen zullen hebben begeleid.

Er is nu ook een samenwerking met TIP en de VVV op gang gekomen en ook met de andere stadsgidsen wordt samengewerkt. Er zijn nog wel enkele verlangens, zo zou men graag een gebruikers vriendelijkere website zien en de beschikking hebben over een DVD van de geschiedenis van Zutphen. Ook zou er eens gekeken kunnen worden of de informatieborden verbeterd kunnen worden. Een grote wens is ook een korte, maar goede gidsopleiding aan te kunnen bieden.

Het stadsgilde Zutphen kan zelf ook bijdragen om deze wensen te vervullen, omdat de vrijwilligers geen enkele vergoeding ontvangen en het gilde daardoor geld ter beschikking heeft om het doel te bevorderen.
Harrij beloofde dat de PvdA fractie dit met spoed onder de aandacht van de wethouder zal brengen.

zie ook:  http://www.stadswandelinggildezutphen.nl/stadswandelingen/historische-stadswandeling/

Klik voor andere rode taarten: https://zutphen.pvda.nl/wp-admin/post.php?post=674&action=edit&message=1

 

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie