Door op 24 april 2014

Ontwikkelingen in de onderhandelingen

Formateur van Veen heeft zijn opdracht teruggegeven. Hieronder de brief van Fractievoorzitter Annelies de Jonge over deze ontwikkelingen.

Partijgenoten, tot nu toe ben ik totaal niet in de gelegenheid geweest iets te schrijven over de stand van zaken, aangaande onderhandelingen in de politiek van Zutphen en Warnsveld. Mijn excuses.

In een persconferentie heeft Bert Janssen gisteren melding gemaakt van het besluit van Burgerbelang Zutphen Warnsveld (BbZW), om zich terug te trekken uit de lopende onderhandelingen. GroenLinks, D66 en de VVD waren nauwelijks ingelicht. Dat vond ik minder handig, want leverde frictie op. Voor de goede kijker was al in de (non-) verbale communicatie duidelijk dat er geen vertrouwen bestond tussen de beoogde coalitie partners.

Formateur van Veen heeft vervolgens zijn opdracht ingeleverd en daarna is Andre Oldenkamp (fractie voorzitter van de CU) tot formateur benoemd. Vervolgens lichtte Andre toe dat gesprekken gevoerd gaan worden tussen BbZW, SP, CDA/CU en de PvdA. Andre is gevraagd door BbZW en de SP.
Hij heeft toegezegd op voorwaarde dat hij

  1. Onafhankelijk kan zijn
  2. kan werken aan een romp van BbZW en SP en
  3. Kan werken aan een coalitieakkoord van uitgangspunten, dus geen contract, zodat veel samenwerking met de Raad nodig is.

De pers was zeer verrast door deze wending en wilde meer weten. Die informatie ontvingen zij gisteren niet. Inmiddels heeft BbZW wel een persbericht op hun website, waarin meer uitleg wordt gegeven. Ook D66, VVD en GL hebben een gezamenlijk persbericht opgesteld, deze zijn ook te vinden op hun websites.

Er werden wat vragen gesteld aan mij door de aanwezige journalisten. Ik heb deze naar eer en geweten beantwoord. Ik heb benadrukt dat wij ons niet per definitie geroepen voelen, dat wij wel zijn gevraagd mee te praten en dat wij uitzien naar samenwerking, mits dit betekent dat er voor de PvdA voldoende uit te halen valt tbv de samenleving en ons profiel. Ik geloof daar ook in en wij hebben het zo besproken tijdens de ledenvergadering, met de fractie en het dagelijks bestuur van de afdeling. De door ons gestelde voorwaarden over werkgelegenheid, goede en toegankelijke zorg en recht op een fatsoenlijk bestaan, zijn bekend bij alle partijen.

Ik zie de komende gesprekken met vertrouwen tegemoet en ga uit van een mooi resultaat. Ik zal proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Met hartelijke, rode groet!
Annelies