Door op 19 mei 2014

Ontwikkelingen in de onderhandelingen (2)

De stand van zaken, aangaande onderhandelingen in de politiek van Zutphen en Warnsveld.
Op 24 april vertelde ik dat wij gevraagd waren aan te schuiven bij een gesprek met de SP, Burgerbelang, combinatie CDA en CU. We zijn nu ruim 3 weken verder.


De afgelopen weken hebben we met deze partijen om tafel gezeten om vertrek- en eventuele knelpunten in zicht te krijgen. Tijdens de eerste twee gesprekken stond echter de ontstane situatie in de Raad en tussen partijen centraal. Door de manier waarop Burgerbelang de eerste formatiepoging heeft stil gelegd, bestond er veel frictie tussen partijen. De sfeer was gewoon slecht en dat is geen basis om vier jaar met elkaar samen te werken, zeker niet in deze periode waarin we én veel veranderingen in het sociale domein met elkaar moeten vormgeven én we financieel nog steeds beroerd ervoor staan.

Inmiddels zijn er verschillende initiatieven genomen om de sfeer te verbeteren en één en ander uit te praten. Daarbij wordt terugkijken naar de afgelopen vier jaar niet geschuwd. Dieptepunten waren onder andere de wijze waarop de kerntakendiscussie in 2011 is gevoerd, de manier waarop het debat over het Broederenklooster de afgelopen jaren is gevoerd en de wijze waarop de eerste formatiepoging na de afgelopen verkiezingen is verlopen. Door terug te kijken, kunnen we praten over de vraag hoe we het liever anders zien en kunnen we met elkaar leren over hoe het ook anders kan. Luisteren naar elkaar en respect voor elkaars standpunten zijn vertrekpunten, maar het gaat verder dan dat. Het gaat ook om eerlijk en duidelijk zijn; elkaar aanspreken en ook laten aanspreken en elkaar vragen stellen. Ik geloof er heel sterk in dat als iedereen de schouders eronder zet, we in de gemeenteraad met elkaar interessante politieke debatten kunnen voeren met uitkomsten die goed zijn voor onze samenleving.

Terug naar de formatiebesprekingen. Inmiddels zijn we behoorlijk opgeschoten als het gaat om de belangrijkste zaak van allemaal: de manier waarop we om willen gaan met de veranderingen in het sociale domein (participatiewet, deel van de AWBZ naar de WMO en de Jeugdzorg). En daarnaast over het Broederenklooster, als groot twistpunt in onze lokale samenleving. De komende week zullen we de resterende punten gaan behandelen.

Helaas, helaas, kan ik nog niets over de inhoud zeggen. Wel is het interessant te vertellen dat we hebben we afgesproken geen dichtgetimmerd akkoord te presenteren. Dat is niet meer van deze tijd. Om goed samen te kunnen werken met alle politieke fracties en samenleving is er ruimte nodig. Bovendien sluit een dergelijk dichtgetimmerd akkoord onvoldoende aan bij de snelle veranderingen in de samenleving en financiën van de gemeente en knelt het behoorlijk met de ruimte die fracties hebben om politiek te kunnen maken. Tot slot hebben we voor het nieuwe college als partijen gezamenlijk een profiel voor de beoogd wethouders geschreven. Althans, gedestilleerd uit de profielen van iedere partij afzonderlijk. Op basis van het gezamenlijk profiel dragen de partijen wethouderskandidaten voor. Dit doen we omdat we willen gaan voor een krachtig bestuur en elkaar daar ook op aan willen spreken en aanspreekbaar willen zijn.

Partijgenoten,
Het streven is op 26 mei aanstaande een concept coalitieakkoord te kunnen presenteren. Als het zover komt, vraagt de fractie het bestuur een ledenvergadering uit te schrijven waar we dit akkoord met elkaar kunnen bespreken. Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben, bel of schrijf me.
Met hartelijke en strijdbare groet, mede namens de fractie,
Annelies de Jonge
Lijsttrekker PvdA Zutphen-Warnsveld en wethouder
anneliesde_jonge@hotmail.com of M. 06 – 38 41 17 23