Door op 2 februari 2016

Het inschakelen van het PvdA ombudsteam Zutphen levert veel op!

Een persoon komt met een vraag bij het PvdA ombudsteam. Het gaat om het volgende: hij heeft bericht gekregen van de uitkeringsinstantie dat hij €6000,– teveel heeft ontvangen over de laatste anderhalf jaar door een fout van hen. De schrik was groot.

Deze persoon had nadat hij de eerste betaling had ontvangen telefonisch contact gezocht of dit wel goed was. Ja prima, was het antwoord. Na verloop van tijd weer maar eens gebeld met de vraag of het allemaal wel klopt. Wederom was het antwoord: Maakt u zich geen zorgen het is goed.

Opeens dan de brief van het UWV om een naheffing van € 6000, — terug te betalen binnen vier weken. Het PvdA ombudsteam heeft samen met hem schriftelijk en aangetekend bezwaar gemaakt. Uitslag negatief. Dan maar naar de bezwarencommissie, immers deze persoon had niets fout gedaan.

Vanuit het ombudsteam is een deskundige meegegaan naar de bezwarencommissie en voerde namens deze persoon het woord. Een moeilijke zaak. Gelukkig had onze persoon alles goed op papier.

Het ombudsteam vroeg kwijtschelding aan, wetend dat het moeilijk zou worden. Na veel praten en onderhandelen werd het verschil gedeeld dus bleef er € 3000,– over. Nog was ons team niet tevreden en zocht naar andere middelen: immers men sprak steeds over bruto. Weer praten en laten zien dat hij niets fout had gedaan. Het brutobedrag van € 3000,– konden wij gelukkig nog via de belasting enorm verlagen. Uiteraard een zeer tevreden persoon.

Dus mijn advies : bij de geringste twijfel het PvdA ombudsteam inschakelen.
Jan Bennink