Door Redactie op 22 juli 2016

Groenere en fraaiere oevers in blauwboek

// // <![CDATA[
(function () {

var _stq = window._stq || [];

/*
* Because BehaviorController is executed regardless of TMS settings,
* _stq_cache manages to trigger TMS-related events only when tags are loaded.
*/
var _stq_cache = {

queue: [],

categories: [],

/**
* Returns the first index at which a given element can be found in the array, or -1 if it is not present.
* @param {Object} element The element to be found
* @param {Array} list Array where the element should be found
*/
indexOf: function (element, list) {
var i, n;

if(list.indexOf) {
return list.indexOf(element);
} else {
n = list.length;
for(i = 0; i -1) {
// Tag related with that category is loaded
_stq.push(item);
} else {
// Tag related with that category is not loaded yet. Caching call.
me.queue.push(item);
}
},

/**
* Triggers cached TMS events.
*/
exec: function (category) {
var me, a, ev, ex, nex;

me = _stq_cache;
if(me.indexOf(category, me.categories) == -1) {
me.categories.push(category);
}
ex = [];
for(a = me.queue.length – 1; a >= 0; a–) {
ev = me.queue[a];
if(ev[1] == category) {
ex.unshift(ev);
me.queue.splice(a, 1);
}
}
nex = ex.length;
for(a = 0; a

<!–// De lokale afdelingen van de PvdA, Groen Links en Stadspartij vragen burgers om voorstellen voor waterbeheer in Zutphen en Warnsveld. Met het oog op natuur en beleving denken zij zelf oa aan aangepast maaibeheer voor groenere oevers, inrichting van leefplekken voor kikkers, vissen, vlinders en insecten.

Ook wordt gedacht aan meer verpoosplekken langs de oevers en het bevaarbaar maken van de Vispoortgracht voor fluisterboten. Alle voorstellen en ideeëen worden dit najaar in een  een ‘blauwboek’  aangeboden aan de gemeente Zutphen  en waterschap Rijn & IJssel. Alle ideeën zijn welkom.

Dus heeft u suggesties voor een natuurvriendelijke oever, verbetering van de waterkwaliteit, het bestrijden van zwerfvuil of een nieuwe kanoroute, laat het ons dan vóór 12 september a.s. weten. Graag wel met een korte toelichting en een aanduiding van de locatie.

U kunt uw ideeën indienen bij jaapmeijerzutphen@gmail.com.

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie