Door Redactie op 29 juni 2014

Collegeakkoord wordt aan de leden voorgelegd.

De PvdA onderhandelaars zullen op 2 juli het bereikte resultaat van de onderhandelingen aan de leden voorleggen. De leden zal worden gevraagd hun goedkeuring te geven aan het collegeakkoord, na advies van het bestuur.  Hieronder volgt het voorwoord van het akkoord. Het hele akkoord kunt u nalezen in het bijgevoegde document.

Voorwoord Collegeakkoord 2014-2018 “Krachten bundelen”

“Krachten bundelen“ is het motto waarmee het nieuwe college van Zutphen aan het werk gaat. En daarmee bedoelen we naast de bundeling van krachten van de vijf partijen SP, PvdA, GroenLinks, VVD en CDA/CU, vooral dat we dat willen doen met alle inwoners van Zutphen en Warnsveld!

Zutphen heeft veel te bieden; een rijke geschiedenis, een historisch stadshart, tal van voorzieningen, prachtig groen, de IJssel, en vooral betrokken inwoners, die met hun verscheidenheid en activiteiten de gemeente tot leven brengen. Zutphen is een fijne gemeente om in op te groeien en dat willen we niet alleen zo houden, maar ook versterken. Een opgroeivriendelijk klimaat is voor alle inwoners prettig en zorgt ook op langere termijn voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling.

Het gemeentebestuur staat aan de vooravond van grote veranderingen: nieuwe taken, zoals jeugdzorg, zorg en participatie moeten worden opgepakt en uitgevoerd en nieuwe bezuinigingen zullen na 2016 om ingrijpende beslissingen vragen. Niet alles kan de gemeente (meer) doen en zeker niet meer alleen. Daarom zoekt het college de samenwerking met inwoners en bedrijfsleven om samen de opgaven die op ons af komen aan te pakken. Dat betekent enerzijds een beroep doen op het zelf organiserend vermogen van Zutphen en anderzijds meer ruimte bieden voor initiatieven die daaruit voortkomen. Uiteraard zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen!

De gezamenlijke collegepartijen vertegenwoordigen hebben een breed draagvlak in de Raad en in de samenleving. De wethouders worden voor 80% aangesteld, zodat de totale formatie niet wordt overschreden ten opzichte van de vorige periode(n). Tegelijkertijd biedt dit team van vijf wethouders de ruimte om slagkracht te creëren om serieus invulling te geven aan de nieuwe rol en positie van de gemeente te midden van de samenleving en daarmee de krachten te bundelen. Enerzijds door veel “op straat” zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor de inwoners en anderzijds door stevig positie te kiezen in regionale en provinciale samenwerking.

Het voorliggende collegeakkoord omschrijft richting en uitgangspunten voor de komende vier jaar. Daarmee willen de vijf partijen daadwerkelijk ruimte geven aan het Raadsdebat binnen de gehele Raad en nodigen zij alle partijen uit de komende jaren de krachten te bundelen voor Zutphen!

Collegeakkoord 2014

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie