Door Redactie op 4 juli 2014

College in Zutphen geinstalleerd

Donderdag 3 juli werd dan 3 1/2 maand na de gemeenteraadsverkiezingen eindelijk het nieuwe college geïnstalleerd in de Burgerzaal. Na twee mislukte pogingen, lukt het VVD senator mw. Helmi Huibrechts om in redelijk korte tijd de handen van 5 partijen opeen te krijgen voor de vorming van een college en het schrijven van een programma.

Eerst werd besloten werd om twee hete hangijzers uit de formatiebesprekingen te houden, daarna verliepen de onderhandelingen voorspoedig en in harmonie. De onderdelen die buiten het programma werden gehouden zijn het voornemen om cultuurcentrum Broederenklooster te bouwen en de hervorming van de bestuurscultuur.

Een onafhankelijke commissie bestaande uit drie externen uit de samenleving gaan twee alternatieve plannen voor het nieuwe Broederenklooster uitwerken. Het eerste alternatief brengt de maximale financiering met zo weinig mogelijk nieuwbouw in beeld. Het andere alternatief gaat uit van een minimaal noodzakelijke investering binnen de bestaande bouw. Het behalen van de bezuinigingstaakstelling van structureel 500.000 euro per jaar en het verkrijgen van draagvlak in de samenleving zijn belangrijke randvoorwaarden. Voor de gemeenteraad blijft het uitgangspunt een aansprekende museum- en bibliotheekfunctie in Zutphen te creëren.

Ook gaat een externe commissie een visie ontwikkelen en maatregelen voorstellen voor een nieuwe bestuurscultuur. De partijen in de raad hebben afgesproken dat zij voor 1 december een besluit nemen over de aanbevelingen van de commissie.

In het college van burgemeester en wethouders  zitten buiten de burgemeester Annelies de Jonge (PvdA) en Patricia Withagen (GroenLinks) Zij keren beiden terug. Nieuw zijn SP’er Engbert Gründemann, Oege Bosch van VVD en Coby Pennings namens de lijstverbinding CDA/ChristenUnie.

Collegeakkoord 2014

 

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie