Door Harrij Hissink op 18 november 2015

Burgerbelang Zutphen Warnsveld toegetreden tot coalitie

De PvdA-fractie heeft het eindadvies van Wim Dijkstra, inzake de uitbreiding van het college met een vijfde wethouder met aandacht en zorg bestudeerd. De geschetste analyse en conclusies delen wij. De zaken die besproken zijn kunnen wij goed herkennen.

Er is al veel verbeterd sinds de heer Dijkstra met zijn assistente Ellen Hoenderkamp erbij betrokken is. De sfeer en samenwerking zijn verbeterd. De Leergang is ingezet en aan een nieuwe bestuurscultuur wordt gewerkt. De onderlinge verhoudingen zijn verbeterd.

Wij danken de heer Dijkstra hartelijk voor de inzet als intermediair en formateur en uiteraard ook mevrouw Hoenderkamp voor haar inzet. We zijn blij ons nu weer te kunnen richten op ons raadswerk voor onze gemeente, zonder afgeleid te worden door andere zaken.

Onze keuze voor toetreding is uiteindelijk op Burgerbelang gevallen omdat zij, naar onze mening, dichter bij het huidige collegeakkoord staan en beter bij de werkwijze van het college passen. Het constructief mee willen denken over de uitvoering van het collegeakkoord en samen met het college naar oplossingen willen zoeken heeft bij ons de doorslag gegeven.

De PvdA-fractie wenst Burgerbelang Zutphen Warnsveld en zijn wethouderskandidaat René Sueters veel succes bij het toetreden tot het college en het uitvoeren van het collegeakkoord Krachten Bundelen.

Harrij Hissink,
PvdA Zutphen/Warnsveld,
fractievoorzitter.

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld om mijn

Meer over Harrij Hissink