Door Redactie op 3 december 2013

Annelies de Jonge geïnstalleerd als wethouder

De gemeenteraad van Zutphen gaf maandag 2 december haar goedkeuring aan de installatie van Annelies de Jonge als opvolger van Rik de Lange.  Annelies werd direct daarna door de burgemeester ingezworen. De PvdA is erg blij met haar benoeming. In de PvdA fractie zal Frans Heitling haar opvolgen als fractielid. Hij wordt over twee weken benoemd.

Maandag 2 december werd door de PvdA fractie Annelies de Jonge in de gemeenteraad voorgedragen als opvolger van wethouder Rik de Lange. Fractievoorzitter Petra Smeenk beargumenteerde deze voordracht met de woorden: ” Wij kunnen niet afwezig zijn in het college, er liggen een aantal zware dossiers en belangrijke besluiten moeten nog genomen worden. Wij zouden het niet aan onze kiezers kunnen verkopen dat we als grootste partij niet in het college vertegenwoordigd zouden zijn. De PvdA fractie is de grootste fractie in het college en de PvdA geeft er daarom de voorkeur aan een opvolger te benoemen.”

Er vonden twee stemmingen plaats. Eerst werd gestemd over de wenselijkheid van het benoemen van een wethouder voor een periode die hoogstens 5 maanden zal beslaan. Sommige fracties stemden tegen en spraken zich uit voor een voortgang met 3 wethouders, maar een grote meerderheid koos voor opvolging. Daarna werd schriftelijk gestemd over de kandidaat. Annelies de Jonge werd gekozen als de opvolger van Rik de Lange met twee onthoudingen en verder alle stemmen voor.

Zij werd daarna hartelijk gefeliciteerd door alle aanwezigen.

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie