28 oktober 2013, Wijkcentrum Waterkracht | Wijkcentrum Waterkracht

Buurtbewoners welkom bij fractievergadering

De PvdA fractie vergadert in het wijkcentrum Waterkracht. Buurtbewoners en anderen zijn van harte welkom tussen 19.30 en 20.00 uur om een woordje mee te praten.  De fractie vergadert vanaf 20.00 uur en is openbaar.