Gewestelijk afgevaardigde

Mark Hissink

Lid van de Politieke Ledenraad en lid van de werkgroepen Bovenlokaal en Campagne.

Mark was PvdA kandidaat voor de raadsperiode 2014 – 2018. Op 14 december 2013 werd Mark ingezworen als fractievolger, maar in maart 2014 kwam daar weer een eind aan. Hij is voor het gewest Gelderland afgevaardigde naar de Politieke Ledenraa

Zijn  eigen verhaal:
Op 12  maart 2016 ben ik tijdens de gewestelijke ledenvergadering gekozen als afgevaardigde naar de politieke ledenraad. Als afgevaardigde bereid ik met anderen de ledenraad voor en zal ik binnen de werkgroep Boven Lokaal horen wat leden van de afdeling over de onderwerpen te zeggen hebben.

Binnen de afdeling Zutphen-Warnsveld heb ik ook al andere functies bekleed, zo was ik van april 2010 t/m maart 2012 congresafgevaardigde, van oktober 2010 t/m april 2013 bestuurslid en plaatsvervangend afgevaardigde tot maart 2016. Na ruim een jaar als introducé vooral landelijk binnen de PvdA aanwezig te zijn geweest ben ik in oktober 2002 daadwerkelijk lid geworden.

Hartelijke groet,

Mark Hissink