Raadslid; Wijkcontactpersoon Waterkwartier; Lid auditcommissie

Marjolijn Moester

Sociaal: armoede en schulden; Jeugdzorg; Welzijn en onderwijs; Sport; Duurzaamheid; Fysiek: ruim baan voor fietsers; Bestuur: verbonden partijen en regionale samenwerking.
Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen.

Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19 maart 2014 voor het eerst als raadslid gekozen voor de raadsperiode 2014 – 2018

Ik ben lid geworden van de PvdA omdat ik een sociaal democraat ben en omdat ik daar ook iets mee wil doen. Ik wil een eerlijke samenleving waarbij iedereen de kans heeft of krijgt om mee te doen. Ik voel me thuis bij de PvdA en daarom ben ik beschikbaar al raadslid en per 27 maart ook gekozen in de gemeenteraad. Ik heb er veel zin om mee te doen met besluiten nemen die goed zijn voor Zutphen en haar omgeving.

Bovendien ben ik voorzitter van het Ombudsteam. In 2012 is het Zutphense Ombudsteam opgericht. Hier maak ik nog steeds deel van uit. We staan inwoners van Zutphen bij die op een bepaalde manier vastlopen met een organisatie, een bedrijf of iets anders.

Onze speerpunten:
– Banen scheppen voor jeugd, werklozen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt
– Toegankelijk zorg, dicht bij de zorgvrager
– Een leefbare, prettige wijk met veel ontmoetingsplaatsen

Naast mijn raadswerk ben ik gastouder en heb ik een kleinschalige kinderopvang. Bovendien geef ik bijles aan basisschoolkinderen in rekenen en taal.
De combinatie van politiek bezig zijn en kinderen opvangen en lesgeven is voor mij een hele mooie afwisseling van de dingen die ik belangrijk vind.