Bestuur

Bestuur

Over Bestuur

Afdelingen zijn een essentiële schakel in de partij om leden de gelegenheid te geven deel te nemen in de activiteiten van de partij. Dat betreft zowel deelname in de vereniging als de deelname aan lokale politiek. Dat betekent dat in principe alle leden van de partij ingedeeld moeten zijn bij een afdeling en dat er voldoende vertrouwen moet bestaan dat een afdeling ook daadwerkelijk functioneert en niet alleen op papier bestaat.

Het afdelingsbestuur heeft de taak deze zaken mogelijk te maken.

op 26 april 2017 werd de samenstelling van het huidige bestuur door de leden goed gekeurd. Het bestuurbestaat uit 5 leden:

  • Sam Terpstra, voorzitter
  • Fransje van der Breggen, secretaris
    06 43249658 /fvdbreggen@planet.nl
  • Elizabeth Wensveen, penningmeester
  • Fred Meijer, lid
  • Frans Eggermont, lid

Bestuursleden worden voor 2 jaar gekozen, en kunnen nogmaals voor 2 jaar erkozen worden.