Wethouder. Plaatsvervangend gewestelijk afgevaardigde

Annelies de Jonge

Economie en arbeidsmarkt (inclusief toerisme) Onderwijs Jeugd Inkoopbeleid ICT Leefomgeving / beheer openbare ruimte
Annelies de Jonge

Over Annelies de Jonge

Met trots en zelfvertrouwen vooruit kunnen en groeien. Dat doe ik met lef en aandacht en met iedereen die gaat voor diezelfde doelen. Omdat ik weet dat het niet altijd vanzelf gaat.

Dit wordt mijn tweede periode als wethouder.
Mijn grootste successen in mijn eerste periode als wethouder zijn:
1. Stevige aanpak van werkloosheid in samenwerking met onderwijs, ondernemers en mensen zelf met een stijging van het aantal mensen dat weer werkt tot gevolg
2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord werkgever die mensen met en afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt
3. De kloof tussen onderwijs – arbeidsmarkt op de agenda, in samenwerking met ondernemers en onderwijs.
4. Introductie van stimulerende maatregelen en afschaffen van alle regelgeving die mensen niet hielp, bij het terugkomen op de arbeidsmarkt
5. Stevige aanpak van oplossen armoede onder kinderen en een gigantische daling van mensen die hun huis verliezen door schulden
6. Ophoging van minima regelingen zodat mensen mee kunnen doen
7. Meer mogelijkheden voor lokale ondernemers als opdrachtnemer van de gemeente
8. Iedere euro die de gemeente uitgeeft komt lokaal terug dmv een sociale investering
9. Goede realisatie van het AZC en samenwerking met de omwonenden en succesvolle integratie en participatie van nieuwkomers in samenwerking met buddy to buddy en vluchtelingenwerk
10. Realisatie van het Hof van Heeckeren en het Taalhuis voor de musea en de blibliotheek, in plaats van het niet goed liggende plan Broederenklooster
11. Een stevige lange termijn agenda voor de gemeente waarin de sociale en economische ontwikkeling van de stad en haar inwoners voorop staat.
12. Een gemeente die samenwerkt met haar inwoners en zich niet langer eigenaar voelt van alles, maar zich opstelt als partner
Ik ga graag nog vier jaar verder voor Zutphen en haar inwoners. Omdat er nog zoveel moet gebeuren. Zutphen is en wordt een stad om trots op te zijn.