Raadsleden

Jasper Bloem

Jasper Bloem

Fractievoorzitter.

Financiën: begroting, bezuinigingen en voorjaarsnota; Ontmanteling Plein; WMO: toekomst huishoudelijke hulpen; Welzijn; verwarde personen;
Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Raadslid; Wijkcontactpersoon Waterkwartier; Lid auditcommissie

Sociaal: armoede en schulden; Jeugdzorg; Welzijn en onderwijs; Sport; Duurzaamheid; Fysiek: ruim baan voor fietsers; Bestuur: verbonden partijen en regionale samenwerking.
Frans Manders

Frans Manders

Raadslid; wijkcontactpersoon Noordveen, Forumvoorzitter.

PlusOV; Kunst en cultuur: toekomst Hanzehof; Economsche zaken: arbeidsmarktbeleid en Cleantech; Verkeer en Vervoer: verbeteren bereikbaarheid; Blauwboek; Bestuur: wijkontwikkeling, burgerparticipatie, communicatie en de veranderende rol van de overheid.
Suzanne de Geus

Suzanne de Geus

Forumlid. Wijkcontactpersoon voor Centrum - De Hoven

Dementievriendelijke gemeente; Opvang vluchtelingen; Beheer openbareruimte: spelen en ontmoeten; Natuur en milieu; Ruimtelijke ordening: jongerenhuisvesting, omgevingswet; Openbare orde en veiligheid
Harrij Hissink

Harrij Hissink

Raadslid; Wijkcontactpersoon Zuidwijken; Forumvoorzitter; Lid van de werkgeverscommissie

Ouderenbeleid; Sport: zwembad; Economische zaken: MKB en binnenstad;
Albér Giezen

Albér Giezen

Forumlid. Wijkcontactpersoon voor Warnsveld en Leesten

Werk en Inkomen: ontmanteling Plein; Beschut werk: Zutphens werkbedrijf; ZZP'ers.