Door Marjolein Pronk op 5 juli 2013

Zutphen energieneutraal

“dat gaan we toch nooit halen, Marjolein!” of “op deze manier komen we er nooooit!!”. Zo maar een greep uit de reacties die ik krijg op de term: Zutphen energieneutraal. De oude raadsleden herinneren zich vast nog wel de tijd dat we dachten met een paar ingrepen onze mooie stad als eerste in Nederland energieneutraal te maken. We hadden daar toen zelfs 50 miljoen voor over!!

Voor energieneutraal is uiteindelijk 1,7 miljoen beschikbaar gesteld. Dat hebben wij als huidige raad besloten. Voor die vermindering zijn goede argumenten, hoor! Eerst moet de begroting op orde zijn, de grondexploitatie, de rijksbesluiten die onze kant opkomen, we moeten investeren in onze stad en de lokale economie, en ga zo maar door. Prioriteiten stellen heet dat.

Ondertussen weten we allemaal dat, om energieneutraliteit te bereiken niet alleen geld belangrijk is maar nog belangrijker is de handen ineen te slaan. College, raad, burgers, ondernemers, provincie, noem maar op. Iedereen en alles is belanghebbend. In het bijzonder onze kinderen, onze jeugd.

Natuurlijk kunnen we op uitvoerend niveau met elkaar van mening verschillen en zijn verdiepende vragen over kosten en baten meer dan terecht. Hoe verdient een investering zich terug? Welke bijdrage levert een investering aan Zutphen energieneutraal? Hoe bereken je de behaalde en nog te behalen resultaten?

De PvdA is van mening dat Zutphen Energieneutraal gaat om een grondhouding.

Alle programma’s dienen hiervan doorspekt te zijn.

Of het nu gaat om Bestuur, Wijkontwikkeling, Verkeer en Vervoer, ja, zelfs om Kunst en Cultuur:

Veel indruk op mij heeft de opmerking gemaakt die ik hoorde toen wij het hadden over de toekomst van de Broederenkerk en de bibliotheek die daarin moest blijven: ik citeer: “ja kind, alle fossiele brandstoffen zijn op, maar het was wel lekker warm in de bibliotheek!”. Denk daar maar eens over na.

Zutphen Energieneutraal verdient volgens de fractie van de PvdA telkens een aparte paragraaf, bij ieder voorstel dat wij doen, iedere motie die ingediend wordt, iedere notitie die we opstellen. Telkens moeten wij de vraag beantwoorden: wat is hiervan de bijdrage aan energieneutraliteit? Dat doen we ook voor de financiële dekking, we zouden dat ook moeten doen voor het effect op energieverbruik.  Dat is een boodschap aan het college en een advies voor de toekomst.

De fractie van de PvdA van mening dat wij weldegelijk een tandje bij kunnen zetten als het gaat om: het eisen van energieneutraliteit bij  verbouwingen van bijvoorbeeld scholen, bij de nieuwbouw van grote projecten. Beloon Zutphense bedrijven die aantoonbaar energie besparende maatregelen nemen en geef ruimte bij het toestaan van panelen plaatsen op panden.  Bijvoorbeeld het idee van collega raadslid Hatzman om panelen op de flats te plaatsen.

Laten we eerlijk zijn, hier als raad: we zitten in een pioniersfase. Resultaten zijn nog steeds niet verzekerd, oorzaak en gevolg verbanden zijn moeilijk te leggen. Het zijn leerprocessen en de ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in hoog tempo op. Soms loop je op de troepen vooruit, soms kom je er achteraan.

Binnen dit kader beweegt de Gemeente Zutphen zich en ligt de evaluatierapportage nu aan ons voor. De rapportage is voor de PvdA voldoende duidelijk, de toelichtende memo geeft meer inzicht dan oorspronkelijk. Wij kunnen ons vinden in het voorstel om een extra forum te besteden aan energetisch renoveren en vragen het college of dit ook gepland kan worden over:

  • De windmolens: in september 2013 voorstel locatieonderzoek en projectplan
  • Plaatsen zonnepanelen op gronden: zouden in mei 2013 de locaties en uitgangspunten bekend zijn, maar in ieder geval zodra hier iets over bekend is,
  • Resultaten van de energiescans op gemeentelijke panden, gepland: zomer 2013 uitwerken aanpak en college-raadsvoorstel

Wij stellen de volgende boodschappen en vragen  voor de toekomst:

  • Maak energie-effect zichtbaar per voorstel en notitie;
  • Stel extra eisen bij bouw/verbouw
  • Geef meer ruimte aan energiebesparende maatregelen binnen bestemmingsplannen,
  • Besteed extra fora aan specifieke onderdelen

Met deze opmerkingen in het achterhoofd stemt de PvdA in met de vaststelling van de rapportage Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal 2012. De opmerkingen die wij mee hebben gegeven zijn gericht aan het college, maar ook aan de gemeenteraad zelf.

Marjolein Pronk,

Tekst uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2013 in het kader van het vaststellen van de rapportage Tussenevaluatie Zutphen Energieneutraal

Marjolein Pronk

Marjolein Pronk

Mijn naam is Marjolein Pronk. Geboren in 1961 te Amsterdam. Sinds 1982 woonachtig in Zutphen. Als interim-voorzitter van het bestuur wil ik mij inzetten voor een PvdA Zutphen-Warnsveld die door de inwoners gezien wordt als een partij die opkomt en durft te strijden voor het bereiken van haar idealen. Tijdens mijn periode als PvdA raadslid

Meer over Marjolein Pronk