Door op 12 april 2015

Zorgen over hoge huren in Zutphen

PERSBERICHT. De PvdA-fractie Zutphen-Warnsveld maakt zich ernstig zorgen of er nog voldoende betaalbare huurwoningen zijn in de Stedendriehoek. Uit een onderzoek van de Woonbond blijkt dat de gevraagde huren in de Stedendriehoek het hoogste zijn van heel Nederland. Nieuwe huurders betalen een kwart meer voor dezelfde woning.

Op deze manier wordt het steeds moeilijker voor jongeren en voor huurders die willen verhuizen om een betaalbare huurwoning te vinden. De PvdA heeft het College gevraagd om gebruik te maken van de nieuwe Woningwet. Sinds februari dit jaar kunnen gemeenten de woningcorporaties verplichten tot prestatieafspraken voor voldoende betaalbare huurwoningen.

Wat PvdA-fractielid Jasper Bloem het meest in het oog springt is dat er in andere regio’s meer aanbod is aan betaalbare huurwoningen. In de regio Den Bosch ligt de nieuwe huur gemiddeld op 469 euro. In onze Stedendriehoek ligt het op 655 euro. Bijna 40 procent hoger! Jasper Bloem: “Woningbouwcorporaties wijzen vaak de regering aan als schuldige voor hogere huren. Die regels zijn in het hele land gelijk en toch zijn er grote verschillen tussen de regio’s. Waarom zijn de huren zo hoog in de Stedendriehoek?”

Steeds vaker ontvangt de PvdA-fractie signalen van verontruste huurders. Jasper Bloem: “Bijvoorbeeld een woning die voor 168 euro meer opnieuw wordt verhuurd. Het onderzoek van de Woonbond bevestigt dat dit geen uitzondering is.”

Volgens Bloem zorgt dit voor oneerlijke verhoudingen: “Jongeren die willen huren, betalen aanzienlijk meer voor vergelijkbare woningen. En we hebben juist jongeren nodig voor de ontwikkeling van onze Stedendriehoek.”

Hoge huren belemmeren de doorstroming. Zo komen er geen huurwoningen vrij. Bloem: “Op deze manier worden huurders bijna gedwongen om vast te blijven zitten aan hun huis, want verhuizen naar bijvoorbeeld een serviceflat wordt zo wel heel duur.”

“In Zutphen hebben we juist afspraken gemaakt voor voldoende aanbod aan betaalbare huurwoningen. De gemeente kan tegenwoordig meer doen. Met de nieuwe Woningwet zijn corporaties verplicht om prestatieafspraken met de gemeente en huurdersverenigingen te maken. We vragen het College om een actieve rol op te pakken en de nieuwe mogelijkheden van de Woningwet te gebruiken.”, aldus het PvdA-fractielid.

Persbericht schriftelijke vragen huurwoningen

PvdA, schriftelijke vragen over huren in Stedendriehoek